Berries

XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētki

Noslēguma koncertā piedalās 250 jauktie kori, 68 sieviešu kori, 24 vīru kori, 40 deju kolektīvi, simfoniskais orķestris. Deju lieluzvedumā piedalās 233 jauniešudeju kolektīvi, 216 vidējās paaudzes deju kolektīvi, 47 senioru deju kolektīvi, 48 bērnu deju kolektīvi un vēl daudzi citu nozaru kolektīvi.

Mūsu novadā: svētku virsdiriģentu pulkā – Arvīds Platpers.
Senioru koru un deju kolektīvu koncerta "Kalnā" Doma laukumā darba grupā kā deju kolektīvu mākslinieciskā vadītāja strādā Aija Āre.

Ķekavnieki Dziesmu un deju svētku gājienā- video.

Svētkos piedalās un skatēs iegūtie rezultāti:

 • Ķekavas pagasta kultūras nama - Jauktais koris „Mozaīka” – jaukto koru B grupā, diriģents Jānis Grigalis - 42,00 punkti - I pakāpe / 12. no 119 koriem/ Zemgales koru pusfinālā – 41,47 p. – 3.vieta;
 • Sieviešu koris „Daugaviete” – sieviešu koru A grupā, diriģentes – Rita Platpere, Linda Matveja – 41,33 punkti – I pakāpe, Zemgales koru pusfinālā – 42,33 punkti – 3.vieta;
 • Vīru koris „Ķekava” – diriģenti Arvīds Platpers, Edgars Briņķis – 45,17 punkti – I pakāpe , Zemgales koru pusfinālā – 43,13 punkti - 2.vieta;
 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Zīle” – vadītājas – Vita Timermane, Anda Kirilova, 31 dalībnieks, deju kolektīvu D grupā – 42,44 punkti – I pakāpe;
 • Senioru deju kolektīvs „Sidrabaine” – vadītāja Aija Āre – deju kolektīvu F grupā – 37,67 punkti – II pakāpe;
 • Bērnu deju kolektīvs „Daina” – vadītāja Daina Marija Zozuļa – bērnu kolektīvu grupā – 36,42 punkti – II pakāpe;
 • TLMS „Ķekava” – vadītāja Rita Labarēviča – 5 dalībnieces ar 8 darbiem piedalās lielajā izstādē "Es vidū";
 • Rokdarbu pulciņš „Labieši „ – vadītāja Veronika Beiermane – 19 dalībnieces, mākslinieciskā konsultante Baiba Balode;
 • Jauniešu vokālais ansamblis – vadītāja Lana Saveļjeva – vokālo ansambļu konkursā – 40,63 punkti – I pakāpe;
 • Tautas mūzikas kapela „Klabatas” – vadītāja Ruta Meijere – 6 dalībnieki;
 • Bērnu vokālais ansamblis „Cīrulītis”- vadītāja Maruta Ikasa – vokālo ansambļu konkursā – 37,68 punkti – II pakāpe.
 • Ķekavas mūzikas skolas koklētāju ansamblis –vadītāja Ramona Davidone – koklētāju ansambļu skatē – 41.88 punkti – I pakāpe;
 • Ķekavas pagasta Katlakalna Tautas nama - Jauniešu deju kolektīvs „Katlakalns” – vadītāji Agris Vīksniņš, Vita Priede, 23 dalībnieki, deju kolektīvu B grupā - 32,67 p. – II pakāpe;
 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Savieši"- vadītāji Vita Priede, Agris Vīksniņš – 22 dalībnieki, deju kolektīvu E grupā – 29,73 punkti – III pakāpe;
 • Baložu pilsētas kultūras nama - vidējās paaudzes deju kolektīvs „Trejdeviņi Baloži”- vadītāja Regīna Grebežniece – 27 dalībnieki, deju kolektīvu E grupā – 25,67 punkti – III pakāpe;
 • Jauktais koris „Zemdega” – diriģenti – Aldis Andersons, Vitolds Rijnieks, jaukto koru B grupā – 37,11 punkti – II pakāpe.