Berries

XXIII Vispārējie latviešu Dziesmu svētki

Svētkus iekļauj UNESCO nemateriālā mantojuma meistardarbu sarakstā. Jaunievedums ir 34 jauniešu koru koncerts Skonto stadionā.

Piedalās 322 kori – 12729 dziedātāji UN 538 deju kolektīvi ar 13400 dejotājiem.

Mūsu novadā : svētku virsdiriģentu saimē – Arvīds Platpers.


Svētkos piedalās un skatēs ieguvuši sekojošus rezultātus:

 • Ķekavas pagasta kultūras nama – jauktais koris „Mozaīka”- diriģents Jānis Grigalis – 58 dziedātāji, II pakāpe 22,40 punkti;
 • Sieviešu koris „Daugaviete” – diriģente Rita Platpere – 44 dziedātājas, I pakāpe 22,63 punkti - starp republikas 68 sieviešu koriem – 10 vieta;
 • Vīru koris „Ķekava” – diriģenti Arvīds Platpers, Edgars Briņķis – 34 dziedātāji, II pakāpe 22,13 punkti;
 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs – vadītāja Anda Kirilova – 20 dalībnieki, E grupā – II pakāpe – 22,4 punkti;
 • Vecākās paaudzes deju kolektīvs „Sidrabaine” – vadītāja Aija Āre- 33 dalībnieki, F grupā – III pakāpe – 20,6 punkti;
 • TLMS „Ķekava” – vadītāja Rita Labarēviča;
 • Koklētāju ansamblis – vadītāja Evita Pinne – 8 dalībnieces;
 • Bērnu deju grupa „Daina” – vadītāja Daina Marija Zozuļa – 21 dalībnieks;
 • Ķekavas vidusskolas – deju kolektīvs „Ķekaviņa” – vadītāja Īrisa Gaile – 46 dalībnieki;
 • 5.-9.klašu koris – diriģente Inga Lagzdiņa – 49 dalībnieki;
 • Vidusskolas jauktais koris – diriģente Inga Lagzdiņa – 39 dalībnieki;
 • Ķekavas pagasta Katlakalna Tautas nama – jauniešu deju kol. – vadītāji Agris Vīksniņš un Vita Priede – 23 dalībnieki, C grupa – 19,7 punkti;
 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs – vadītāji Vita Priede un Agris Vīksniņš – 30 dalībnieki , E grupā – 18,8 punkti;
 • Daugmales pagasta jauniešu deju kol. – vadītāja Krista Habibuļina – 20 dalībnieki , C grupā – 17,9 punkti;
 • Baložu pilsētas kultūras nama – vidējās paaudzes deju kolektīvs ”Trejdeviņi” – vadītāja Līga Čornija, 22 dalībnieki – E grupā – III pakāpe – 21 punkts;
 • Jauktais koris „Zemdega” – diriģents Ferija Millers – 54 dziedātāji, III pakāpe – 19,72 punkti.

Kolektīvos top identifikācijas kartes!

Normalized_mozaika_1

Normalized_mozaika_2

Normalized_viru_koris_kekava

Normalized_kokletaji

Normalized_vpdg

Normalized_labiesi