Berries

XXII Vispārējie latviešu Dziesmu un XII Deju svētki

Svētkos piedalās 309 kori – 12569 dalībnieki, 441 deju kolektīvs – 10223 dejotāji.

Mūsu novadā:
Koru virsdiriģentu vidū – Arvīds Platpers un Jānis Grigalis.

Svētkos piedalās:

  • Baložu pagasta kultūras nama – jauktais koris „Zemdega” - diriģents Ferijs Millers -43 dziedātāji;
  • Ķekavas pagasta Katlakalna Tautas nama – jauniešu deju kolektīvs „Katlakalns” – vadītāja Vita Priede – 24 dalībnieki;
  • Ķekavas pagasta kultūras nama – sieviešu koris „Daugaviete” – diriģenti Rita Platpere un Edgars Linde – 45 dziedātājas;
  • Vīru koris „Ķekava” – diriģents Arvīds Platpers – 36 dziedātāji;
  • Jauktais koris „ Mozaīka” – diriģenti Jānis Grigalis un Antoņina Grigale- 45 dziedātāji, ierindojas 9 labāko Latvijas pagastu koru vidū;
  • Jauniešu deju grupa „Zīle” – vadītāja Vita Timermane – 26 dalībnieki;
  • Vecākās paaudzes deju grupa „Sidrabaine” – vadītāja Aija Āre.

Šajos svētkos Ķekavas kultūras nams saņem Dziesmu svētku balvu kā lauku kultūras nams ar vislielāko pašdarbības kolektīvu skaitu svētkos.