Berries

XX Vispārējie latviešu Dziesmu un X Deju svētki

Neatkarīgajā Latvijā.
Atkal skan Latvijas tautas lūgšana "Dievs svētī Latviju"!
„Šie svētki ir neatkārtojami savā emocionālajā intensitātē. Tajos vainagojās visa līdzšinējā organizatoriskā, mākslinieciskā un dvēseliskā pieredze.” / Māra Zālīte /
Svētkos piedalās 851 kolektīvs ar 32973 dalībniekiem.

Normalized_img_0001 Normalized_img_0002
Normalized_img_0003 Normalized_img_0004
Normalized_img_0005 Normalized_img_0006
Normalized_img_0007 Normalized_img_0008

Foto: svētku gājiens kāda ārzemju latvieša skatījumā. No Ķekavietes Intas Arbačevskas arhīva.

Mūsu novadā.
Svētkos piedalās:

  • Putnu fabrikas „Ķekava” kultūras nama - sieviešu TK „Daugaviete” – diriģents Romāns Vanags, 75 dziedātājas. Koru karos savā kategorijā iegūst III vietu;
  • Vīru koris „Ķekava”- diriģents Arvīds Platpers, 53 dziedātāji. Koru karos savā kategorijā iegūst II vietu;
  • TDA „Zīle” – vadītāja Silva Štelfa, 65 dalībnieki;
  • Pūtēju orķestris – vadītājs Raitis Ašmanis, 41 dalībnieks;
  • Ķekavas bērnu mūzikas skolas koklētāju ansamblis – vadītāja Ilze Bodniece, 12 dalībnieces.
  • Agrofirmas „Ķekava” – vecākās paaudzes deju kolektīvs „Sidrabaine” – vadītāja Daiga Logina , 16 dalībnieki;
  • Jauktais koris „Mozaīka”- diriģents Jānis Grigalis, 63 dziedātāji. Jānis Grigalis svētkos ir Tautas mūzikas orķestra virsdiriģents;
  • Kūdras fabrikas „Baloži” kultūras nama – jauktais koris „Zemdega”- diriģente Daina Libauere, 57 dziedātāji.