Berries

XVI Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki

PSRS nodibināšanas 50.gadadienai un Dziesmu svētku Simtgadei veltītie Padomju Latvijas Dziesmu un Deju svētki.
Piedalās viesi no citām republikām. Atklāj diriģentu piemiņas ansambli.
Piedalās 120 bundzinieces, pūtēju orķestri, koklētāju ansambļi.

Mūsu novadā.

  • Svētkos piedalās 1970.gadā dibinātais putnu fabrikas „Ķekava” vīru koris – iegūta II vieta republikā, lauku koru grupā, diriģents Jānis Grigalis. 52 dziedātāji;

 Normalized_img_0004 Normalized_img_0001

  • Deju kolektīvs – vadītāja Silva Štelfa;
  • Baložu KN čakli turpina darboties lietišķās mākslas pulciņš un arī dejotāji.

 Normalized_005   Normalized_006

Katlakalna Tautas namā dzīvo kolhoza viesstrādnieki no citām republikām un latviešu tautas mākslā neizpaužas.