Berries

XIII Vispārējie latviešu Dziesmu svētki

Padomju Latvijas IV Dziesmu svētki. Svētki tikai pieaugušo kolektīviem.
Piedalās:
194 kori – 11 248 dalībnieki.
Pirmo reizi notiek cīņa par Tautas kolektīva nosaukuma iegūšanu. To saņem 11 kori. Svētkos piedalās 125 deju kolektīvi – 2244 dalībnieki.

Mūsu novadā.
1961.gadā Baložu ciemā atklāj kultūras namu un sākas arī pašdarbības kolektīvu izpausmes – sāk darboties vokālie ansambļi, sarīkojumu dejas, bibliotekāre Vaira Lorberga nodibina un vada tautas deju kolektīvu un pēc tam arī lietišķās mākslas pulciņu, kur darina tautas tērpus pieaugušajiem un arī skolas bērniem.

Normalized_1 Normalized_2

 Normalized_3

Normalized_4 Normalized_5
Normalized_6 Normalized_7
  Pirmajā rindā, trešā no labās puses ir Vaira Lorberga.
Normalized_8 Normalized_9