Berries

VIII vispārējie Dziesmu svētki

Notiek Esplanādē, svētki veltīti pirmo Dziesmu svētku 60 gadu atcerei.

Svētku plakāts.

Normalized_1212

 Normalized_1313 Dziesmu svētki Esplanādē.
Normalized_1414 Goda loža. 
 Normalized_1515 Dziesmu svētku klausītāji.

Mūsu novadā:

VII Vispārējos Dziesmu svētkos 1933. g. piedalījās Doles Lasāmā kluba koris (dib. 1920. g.; darbojās Doles Tautas namā Ķekavā; diriģents – Doles-Ķekavas pamatskolas pārzinis P. Leitis; dziedātāji: Skaidrīte Ose, A. Linde, E. Berkmane, A. Berkmane, M. balka, I. Biļķina, I. Brauere, E. Jansone, E. Aškevica, Austra Kalniņa I, Austra Kalniņa II, M. Leite, K. Leite, E. Dāboliņa, E. Bērziņa, Skaidra Ose, E. Kalniņa, M. Flintere, V. Antuševska, Ē. Ramiņa, E. Erentrauta, A. Siliņa, Alma Kalniņa, K. Ozoliņa, O. Lādīte, M. Sīga, J. Pētersons, A. Korts, M. Auseklis, E. Kārkliņš, J. Kārkliņš, A. Lādītis, H. Reņģītis, J. Ozoliņš, A. Zvaigznītis, R. Šulcs); Latvijas Kultūras Veicināšanas biedrības Daugmales nodaļas koris (diriģents Daugmales skolas pārzinis K. Kļaviņš; dziedātāji: A. Rīmane, A. Brakša, I. Ābele, L. Ābele, B. Augškalna, E. Augškalna, N. Pētersone, M. Osīte, A. Kļaviņa, M. Brieze, O. Ļūmanis, V. Lazdiņš, A. Osītis, B. Šteins).

Piedalījās arī Katlakalna apvienoto biedrību koris (dib. 1929. g.; darbojās Katlakalna pagasta Daugavas labā krasta teritorijā Krusta skolā; diriģenti šīs skolas skolotāji J. Ceļamillers un E. Daugule; dziedātāji: Z. Ceļamillere, A. Kadiķe, E. Lavrinoviča, A. Sala, Z. Bērziņa, V. Ģibze, Z. Koha, Z. Gaile, L. Dūšele, V. Dūšele, A. Birzule, E. Kalniņa, A. Niedriņa, L. Kalniņa, M. Berķis, P. Bleikšs, J. Grunde, A. Švāģers, A. Strautmanis, V. Zāģeris, A. Ģibzis, E. Ģibzis, J. Kalniņš, V. Lavrinovičs, M. Sala) un  Bišumuižas-Ziepniekkalna Latviešu Jaunatnes Savienības organizācijas koris (dib. 1931. g.; diriģente V. Otermane; dziedātāji: A. Ansone, M. Ķilpe, M. Klamere, H. Kuzma, M. Kuzma, K. Grietēna, V. Lamberte, L. Dundure, E. Geita, Laima Putriņa, M. Vīgante, K. Amoliņš, Z. Prauliņš, A. Rūtenbergs, J. Šaumans, O. Zilberts, A. Aborons, A. Bobrovs, K. Ķimelis, A. Geits, A. Putriņš, E. Rūtenbergs); spriežot pēc uzvārdiem, tajā iespējams piedalījās arī Mācītājkalna (tag. Valdlauči) atsevišķi iedzīvotāji.

Teksts no Ķekavas novadpētniecības muzeja krājuma.