Berries

Bērnu nodarbības Baložu KN 2019/2020 sezonā

29.augusts - 31.maijs, Baložu pilsētas kultūras namā

Bērnukolektīvupirmātikšanāsunnodarbībulaiki2019/2020gsezonā

First_page_b_rni

Bērnu pulciņu un kolektīvu dalībnieku uzņemšana un nodarbību laiki 2019/2020. g. sezonā.

Tiekamies Baložu kultūras namā!

команетарии