Berries

Veļu vakars Katlakalnā

04.10.2017 | Saule Gunta
First_page_ve_i

Rudens vēso miglu laiks sakrīt ar īpašo senču pieminēšanas laiku. Rēnie vakari, garās ēnas, miglas vāli veļas līdz saveļas kamolos. Senā un skaistā senču garu, veļu mielošanas tradīcija nākusi no tāliem aizlaikiem. Laiks, kas savu dzimtu un priekšgājēju un savas dzīves mūžigo miju un nepārtraukto plūdumu apcerēt...

Arī Katlakalna folkloras kopa RĀMUPE svētī Veļu vakarus kopš saviem darbības sākumiem. Un aicina piebiedroties jebkuru, kas kopā ar mums vēlas pieminēt savus priekšgājējus.

Komentāri