Berries

Veļu laiks

13.10.2014 | Alise Patmalniece
First_page_esti4

Veļu laiks ir laiks, kad lauki un raža ir novākta, kad pagrabu plaukti ir piepildīti ar vasaras labumiem, lai tos baudītu ziemā. Dienas pamazām kļūt īsākas, tumšākas, saules stari vairs nesilda tik ļoti, tāpēc retāk esam izklaidīgi, bet, satinušies segā, pie siltas tējas krūzes kļūstam apcerīgāki, aizdomājamies par lietām, notikumiem un cilvēkiem. Laiks, kurā cilvēki, dažkārt pat paši negribot, lūkojas sevī dziļāk kā citkārt. Ielūkojas dziļāk savās dzīvēs un meklē atbildes uz jautājumiem, uz kuriem atbildes glabā viņu dvēseles un gari. Senlatvieši stāsta, ka veļi atnākot uz māju, dod atbildes uz šiem jautājumiem.

Veļu laiks ir laiks no Miķeļiem līdz Mārtiņiem - kad migla sāk kamolos velties, veļas līdz saveļas par veļiem. Veļu laika tradīciju ievērošana aizsākusies stipri pirms kristīgās ticības ieviešanas. Veļu jeb dievaiņu laiks iestājas tumšajos rudens vakaros un parasti ilga no Miķeļiem - 29. septembra līdz Mārtiņiem - 10. novembrim, taču dažādos novados šis periods bija atšķirīgs. Senie latvieši ticēja, ka veļu laikā aizgājušo senču gari , kurus dažādos novados sauca par veļiem, velēniešiem, iļģiem, ķauķiem, vecajiem un citos vārdos, nāk ciemoties pie dzīvajiem, lai satiktos ar dzīvajiem dzimtas pārstāvjiem. Ļaudis teicās redzējuši veļus kā miglu, kā kamolus veļamies. Veļu laikā nedrīkstēja dziedāt, bija jāuzvedas klusi. Ļaudis vakarēja, strādāja klusus darbus, minēja mīklas. Mielastu veļiem izlika istabā, saimniecības ēkās, arī kapsētā vai pie kāda ozola. Mirušo dvēseļu mielošana. Tika Mielotas senču dvēseles, kurām līdz, zināms, varēja nākt arī citi veļi. Mielošana notika rijās, pirtīs, kūtīs, arī citās klusās vietās. Ēdienus nesis parasti pats saimnieks.

Kaut arī šobrīd 21.gadsimts, kas jau ir iezīmējis sevi kā tehnoloģiju un lielas steigas laiku, mums ir kaut nedaudz jāpaņem senlatviešu ziņas un veļu laikā jākļūst mierīgākiem, jābūt ar sevi, jāatrod sevī miers. Vadoties pēc senajām tradīcijām mums dzīvot būtu grūti un piekopt rituālus gandrīz neiespējami, bet mums ir iespēja izzināt un paņemt kaut nedaudz no šī visa.

Ķekavas novadā ir tradīciju kopēji un cilvēki, kas var vairāk pastāstīt par veļu laiku kopīgā tradīciju kopšanā. Saule Gunta un folkloras kopa "Rāmupe" DIEVAINES Katlakalna Tautas namā svētīs 22.oktobrī plkst. 19.00, pieminot Senčus. Stāstīsim senos stāstus un dziedāsim senās dziesmas, kas savu svarīgumu joprojām saglabā. Mielosim veļus un mielosimies paši, minēsim mīklas, izrotāsim ne vienu vien tradicionālo Veļu laika rotaļu. Aicinām piedalīties, ņemot līdz vaska svecīti svečturī, kārumu, vēlams, pašgatavotu, veļiem un pašiem.

 

 

 

Alise Patmalniece

Komentāri

Comment_thumb_gunta_saule_dombrovska_

Saule Gunta 30.09.2015
0

Šogad, 2015.g., DIEVAINES Katlakalna Tautas namā svētīsim 22.oktobrī plkst. 19.00. Kopā ar folkloras kopu RĀMUPE pieminēsim Senčus, stāstīsim senos stāstus un dziedāsim senās dziesmas, kas savu svarīgumu joprojām saglabā. Mielosim veļus un mielosimies paši, minēsim mīklas, izrotāsim ne vienu vien tradicionālo Veļu laika rotaļu. Aicinām piedalīties, ņemot līdz vaska svecīti svečturī, kārumu, vēlams, pašgatavotu, veļiem un pašiem.

Atbildēt