Berries

Vasaras rokdarbu nometne "Jostu raksti mūsdienu apģērbā"

08.06.2017 | Dace Zobena
First_page_jostu_raksti-01

Vasaras rokdarbu nometnes

N O L I K U M S

 

 1. Mērķis:

  Sniegt dalībniekiem latviešu tautas tradīciju izzināšanas un lietišķo prasmju apgūšanas iespēju.

   

 2. Rīkotājs:

  Ķekavas pagasta kultūras centra

  rokdarbu pulciņš “Labieši”.

   

 3. Dalībnieki:

  Jebkurš interesents.

   

 4. Laiks un vieta:

  Nometne notiek 2017.gada 5. un 6. jūlijā , Ķekavas novada, Daugmales pagasta “Malderos”.

   

 5. Norises:

  Anetes Karlsones lekcija “Jostu raksti  mūsdienu apģērbā” un praktiskās

  nodarbības jostu gatavošanā / pērļotas, adītas, šūtas jostas/ .

  Kopīga latvisku ēdienu gatavošana.

  Pirts gudrību izzināšana un baudīšana.

  Daugmales folkloras kopas koncerts un kopdziedāšana.

   

 6. Dalības maksa:

  Dalības maksa EUR 20,-  , tiek iekasēta norises vietā,

  izsniedzot stingrās uzskaites kvīti.

   

 7. Pieteikšanās:

  Pieteikšanās pa tālruni  29259799 vai  e-pasts d.maldere@inbox.lv līdz 25 jūnijam,

  ierašanās “Malderos” 5.jūlijā no plkst. 9.00 – 10.00

Komentāri