Berries

Uzzīmē savu karikatūru!

18.12.2019 | Ināra Rumbina
First_page_img_8990

Latvijas valsts simtgadei veltītās VKKF mērķprogrammas “”Latvijas skolas soma” satura veidošana” ietvaros tika atbalstīts Ķekavas novadpētniecības muzeja projekts izglītojošai programmai “Iepazīsti karikatūru kā mākslas žanru”. Projekta izstrādē piedalījās Ķekavas vidusskolas vizuālās mākslas skolotāja Raina Sula un karikatūrists Bruno Bahs. Projekta realizācijas rezultātā ir tapusi izglītojoša programma vizuālās mākslas stundai par karikatūru kā mākslas žanru, kas raksturo atbilstošā laikmeta un sabiedrības specifiskās pazīmes ar saviem raksturīgiem izteiksmes līdzekļiem un iepazīstina ar orģināliem E. Ozoliņa, G. Bērziņa, K. Auzenberga, G. Vīndedža karikatūru zīmējumiem no muzeja krājuma.

Nodarbības gaitā skolēni iepazīs karikatūrai raksturīgos izteiksmes līdzekļus, to lietojumu ideju un satura atklāsmei, kā arī veiks radošu darbu, kurā izmantos nodarbībā iegūtās zināšanas, kā attēlot dažādus personāžus, emocijas un sajūtas. Nodarbības ilgums apmēram 40 minūtes un tā paredzēta no 1. līdz 12. klasei. Iepriekš jāpiesakās pa tālr. 28679514 vai 28357696.

Aicinām uz vizuālās mākslas stundu Ķekavas muzejā, lai iepazītu karikatūru, kā mākslas žanru - kā iespēju runāt plašāk un trāpīgāk par aktuālām dabas un cilvēkiem nozīmīgām sociālām problēmām.

 

Paldies Rainai un Bruno par radošo sadarbību programmas izstrādē.

 

 

Komentāri