Berries

Tikšanās Lasītāju klubiņā

08.01.2020 | Baložu pilsētas bibliotēka
First_page__foefpbshsim_400x600_2mrpezpf

Janvāra sākums ir labs laiks, lai plānotu jaunus darbus un turpinātu iesākto. Lasītāju klubiņa ikmēneša tikšanās reizē apspriedām sērijā “Latvijas laikazīmes” iznākušo grāmatu “Zum, zum dzejniek!” Grāmata veltīta dzejnieka Aivara Neibarta (1939-2001) piemiņai un to ir sastādījusi viņa dzīvesbiedre Sarmīte Neibarte. Dzejnieks rakstījis gan garļaužiem (pieaugušajiem), gan īsļaužiem (bērniem). Viņš arī tulkoja no krievu valodas filmas. Viņš bija gan ugunsdzēsējs, gan korektors un kinofilmu redaktors. Aivaru Neibartu pazina ne tikai kā Aivaru, bet viņu pazina kā Ņurbuli. Tas vien jau norādīja, ka A.Neibarts bija kolorīta personība.

Āžu bulvāra Donkihots – Aivaru Neibartu viņam veltītajā dzejolī dēvējis Pēteris Brūveris. Grāmata ir laikmetu ilustrējošs darbs, kurā mēģināts aizpildīt nezināšanas un nesaprašanas robu un parādīt reālo Aivaru Neibartu - gan kā dzejnieku, gan kā personību.

Apspriežot grāmatu, domas dalījās. Daži saskatīja dzejnieka pravietiskās vārsmas, citi uzskatīja par lielu dīvaini, kurš aizrāvies ar bohēmu.

Aivaram Neibartam bieži vien pa priekšu gāja viņa publiskais tēls, dažādi kolorīti un amizanti nostāsti par viņu. Konstatējām, ka šī  grāmata  atklāj viņu pēc iespējas patiesāk gan kā dzejnieku, gan kā cilvēku. Viņš atļāvās dzejot, dzīvot un uzdzīvot, neraugoties ne uz kādām sociālajām normām. Taču grāmatā pamanījām arī pavisam citu Neibartu. Tādu, kurš nemitīgi rakstīja dzejoļus rūtiņu blociņos un lika mums aizdomāties.

“es dzejdaris traks kā

prometejs

uzdrasēju debesīs lai

debesīm atdotu

debesīm nočiepto

uguni un

debesīs tūdaliņ jau

iedegas

zvaigznes jaunas

un zaļas” (no A.Neibarta dzejoļu  krāj. “Torņkalna kentaurs”)

Nākamā Lasītāju klubiņa tikšanās 4.februārī plkst.11, runāsim par Māra Bērziņa daiļradi.

Komentāri