Berries

Sveču diena nosvētīta

02.02.2020 | Gunta Saule
First_page_2020_02_01_svecaine_katlak_f_aj_31
Sveču diena Katlakalnā nosvētīta. Godam. Ar dziesmām, dejām, rotaļām, ar rituāliem un goda mielastu. Ar jauku viesu klātbūtni un līdzbūtni. Kuplā pulkā – ieskandējot gaišā laika tuvošanos, aicinot saules siltumu un viedumu, izdejojot pasaules pārradīšanas un atjaunošanas deju, kustībās un ritmā atspoguļot to, kas ik pa laikam notiek kosmiskajos tīrumos un debesu plašumos. Sveču dienā pie RĀMUPES viesojās Latvijas Kultūras vēstnieku kopienas pārstāvji – Lauma Celma, Ivars Indāns, Ilana Lisagora, Sandra un Valdis Ošiņi un pat tālākā viešņa - Gruzijas Latviešu kopienas ilgstoša vadītāja, un līdere, savulaik Latvijas goda konsule Gruzijā Regīna Jakobidze. Tālab Sveču dienas sarīkojumu ievadīja sirsnīgas sarunas un kopīgas nākotnes sadarbības ieceru metu iezīmēšana.
Ņemot vērā to, ka senais, tradicionālais Sveču mēneša laiks ļoti izteikti bija saistīts ar pūra darināšanu, mūsu sarunu turpinājumam bijām aicinājuši etnogrāfi un apģērbu vēstures pētnieci un praktiķi IEVU PIGOZNI ar seminārnodarbību par Vēsturisko apģērbu un tautastērpa vēsturi. Tā bija tiešām izcila un jaunas pārdomas raisoša nodarbība, kas ļāva uz apģērba vēsturi palūkoties no mazliet cita skatu punkta, kā esam raduši līdz šim un ielūkoties pētnieku darba sarežģītajos metos. Nenoliedzami ceru, ka šīs nodarbības laikā gūtās atziņas daudziem no mums ļaus vēl ar īpašu sparu ķerties pie sava vēsturiskā vai tautastērpa darināšanas.
Kad piedzīvota Sveču diena, nākamie lielie svētki ir Meteņi, - ziemas pavadīšanas un pavasara saukšanas un modināšanas godi, apmēram pusceļā no Ziemassvētkiem līdz Lielajai dienai. RĀMUPE Meteņus svētīs Līvānos, kur no 15.-16.februārim norisināsies XXI (un RĀMUPES mūžā jau 11-tais) Starptautiskais Masku tradīciju festivāls, kas, kā katru gadu, noslēgsies ar vispāri aizaujošu un plašu Meteņu svinēšanu.
Vairāk informācijas par to sekos.
Sveču dienas fotoalbums - šeit

Komentāri