Berries

Sagaidot Latvijas 100 - gadi. Ķekavas bibliotēkā

15.11.2018 | Sanda Zālamane
First_page_sam_3641

‘’Grāmatas burvība vecā,

 Sējumu noslēpums biezs,

 Cik reižu dvēsele tava

 Viņā nav veldzējusies!’’

... ar šiem dzejnieces Valdas Moras vārdiem 14. novembrī sākās Latvijas 100-gadei veltītais vakars Ķekavas pagasta bibliotēkā. Ķekavas bibliotēka un tās lasītāji – gabaliņš Latvijas. Galvenais  akcents tika likts uz deviņām ! izstādēm. Vislielāko sajūsmu izraisīja grāmatzīmes un bibliotēkas vēstures priekšmeti  - padomju laika krājgrāmatiņa, 20 latu banknote, lasāmās brilles, gredzens, zāļu tāfelīte, kā arī 19. gs. izdotā Bībele, ‘’aizvēsturiskais’’ āmurs, kartotēka u.c. neparastas lietas.

Sveču gaismā, veco grāmatu,  bibliotēkas un lasītāju  atmiņu burvībā, lasot dzeju un dziedot dziesmas, ātri paskrēja laiks. Sirdī siltuma un mīļuma sajūta. Saules mūžu Ķekavas bibliotēkai, saules mūžu LATVIJAI!

Foto no pasākuma šeit

Anitra Vanaga,

vecākā bibliotekāre.

Komentāri