Berries

Piedāvājam apgūt klavierspēli un iegūt starptautiski atzītu diplomu

05.10.2017 | Anda Kirilova
First_page_nodarb_bas__ekav_
Pianists Eduards Grieznis uzņem jaunus skolēnus Lielbritānijas Karalisko mūzikas skolu apvienotās padomes (Associated Board of Royal Schools of Music – ABRSM. Šobrīd ABRSM darbojas, kā neatkarīga, labdarīga un komerciāla institūcija, kura sniedz iespēju kārtot vairāku pakāpju mūzikas pārbaudījumus un iegūt diplomus vairāk nekā 90 valstīs. ABRSM sertifikāts ir starptautiski atzīts dokuments.) mūzikas apmācības programmā vecuma grupā no 10 uz augšu. Tiek aicināti interesenti ar priekšzināšanām mūzikā.
Mācību stundas tiek piedāvātas latviešu un angļu valodās.
Līdzās klavierspēlei ir iespēja apgūt mūzikas teoriju, kompozīciju, improvizāciju, muzikālās dzirdes attīstīšanu, lasīšanu no lapas un mūzikas analīzi pēc dzirdes.
Tiek piedāvātas individuālas nodarbības (klavierspēle kā specialitāte) un grupu nodarbības.
Sīkāka informācija par Eduardu, t.sk. atsauksmes par stundām un Eduarda kvalifikāciju, atrodama mājaslapā www.eduardsgrieznis.com
Saziņai, rakstīt uz e-pastu edgrieznis@gmail.com

Komentāri