Berries

Noslēdzies projekts "Bibliomūza"

11.05.2018 | Sanda Zālamane
First_page_eli

Ceturtdien 10. maijā ar Elīzabetas Krēģeres koncertu noslēdzās projkets "Bibliomūza", kas tapa un notika pateicoties Ķekavas pagasta bibliotēkas un Jauniešu Iniciatīvu centra(JIC) sadarbībai.

Projekta "BIBLIOMŪZA" mērķisbija veicināt sabiedrisko pasākumu pieejamību dažādām sabiedrības grupām netradicionālā vidē, kā arī iedvesmot un iedvesmoties mūzikā un vārda pasaulē.

Kā rezultātā pie mums bibliotēkā notika četri burvīgi koncerti ar pavisam atšķirīgu, jauno mākslinieku piedalīšanos. Bija patiess gandarījums sadarboties, tādēļ īpaši liels paldies visam JIC kolektīvam, jo īpaši Santai Auziņai - Štucerei un Elīzabetai Krēģerei.

Velgas Kūkumas foto šeit

Komentāri