Berries

“Kolhozu stāsti” kopā ar novadniekiem – Māri Šopu un Pēteri Geku

12.04.2018 | Anna Lemeševska
First_page_dsc07702

Baložu pilsētas bibliotēkā UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” ietvaros tika rīkota stāstu pēcpusdiena “Kolhozu stāsti”.  Saulainā pavasara dienā bibliotēkā pulcējās 9.klašu skolēni, lai tiktos ar ievērojamiem Ķekavas novada  lauksaimniekiem -  Māri Šopu un Pēteri Geku. Neformālā gaisotnē skolēniem bija iespēja  vairāk uzzināt  par kolhoza laikiem ne no vēstures grāmatām, bet no aktīviem tā laika vadošiem kolhoza darbiniekiem.

Māris Šops bija kolhoza “Ķekava” priekšsēdētājs no 1986.-1992.gadam. Viņš pastāstīja par kolhoza struktūru, kādas nozares bija pelnošākās. Bija interesanti uzzināt, kā izvēlējās darbiniekus kādam vadošam amatam.

Pēteris Geks ir bijis kolhoza “Ķekava”priekšsēdētāja vietnieks, ilggadējs putnkopības nozares vadītājs. Viņš kolhozā nostrādājis 25 gadus un tāpēc labi pārzina visas jomas.

Pēteris Geks interesējas par novada vēsturi, vāc materiālus un fotogrāfijas par senākiem laikiem. Apkopojot vēsturiskos materiālus, intervējot bijušos kolhoza darbiniekus, iznākušas 2 grāmatas. Pēteris Geks autobiogrāfiskā grāmatā “Laikam līdzi” stāsta  par dzīvi Latvijā no kolhozu dibināšanas sākuma līdz mūsdienām.

Par  jauniem laikiem Pierīgā pēc privatizācijas, stāsta Pētera Geka 2.grāmata "Puse gadsimta Ķekavā". Caur konkrētiem cilvēkiem, kuri daudzus gadus dzīvoja un kārtīgi strādāja Ķekavā, atklājas ne tikai novada vēsture, bet visas tautas vēsture.

Pēteris Geks atzīmēja kolhoznieku lielo kopības sajūtu – kolhoza laikos cilvēki gan krietni strādāja, gan piedalījās sporta spēlēs, gan jautri lustējās ballēs.

Jauniešiem bija jautājumi – no cik gadiem varēja kļūt par kolhoza biedru; kādos darbos bija nodarbināti jaunieši vasarā un cik lielu algu saņēma.

Noslēgumā Māris Šops rosināja skolēnus pielikt pūliņus labas izglītības iegūšanā un svešvalodu prasmju pilnveidošanā – tas ir svarīgi visos laikos.

Pateicamies cienījamiem novadniekiem – Pēterim Gekam un Mārim Šopam par ieskatu kolhozu vēsturē!

Baložu pilsētas bibliotēka saņēma dāvinājumā Pētera Geka jaunāko grāmatu "Puse gadsimta Ķekavā". Paldies autoram!

Domājot par Latvijas simtgadi,  svarīgi ir izcelt mūsu tautas vērtības, lai stiprinātu valstiskumu un starppaaudžu saikni.

 Foto no pasākuma šeit

Komentāri