Berries

Kolhozlaiki Ķekavas novadā

04.11.2019 | Ināra Rumbina
First_page_img_8897

Ir pagājuši apmēram 70 gadi kopš kolhozu dibināšanas Latvijā. Tas bija laiks, kas saistās ar padomju okupāciju un represijām. Īpaši strauji kolhozi dibinājās pēc 1949. gada 25. marta deportācijām. Arī tagadējā Ķekavas novada teritorijā tika dibināti lielāki un mazāki  lauksaimniecības arteļi, kas drīz vien tika apvienoti, un tā pamazām nostiprinājās kolhozs "Ķekava", kurš padomju laikos līdzās Ķekavas putnu fabrikai un PMK bija saimnieciskās un kultūras dzīves veidotājs Ķekavā. Savukārt Daugmalē kolhozlaiku stāsts saistās ar l/a "Daugavas krāce"un "Sarkanais strēlnieks". Izstāde veidota no muzeja krājuma priekšmetiem, dokumentiem un fotogrāfijām, kas atklāj to laiku saimniecisko darbību, kultūras dzīves un sporta aktivitātes. Izstādē demonstrējam arī trīs stundu garu filmu par kolhoza priekšsēdētājiem un kolhoza 40 gadu pastāvēšanas pasākumu 1989.g., kad Klaņģu kalnā tika uzvilkts sarkanbaltsaskanais karogs un pamazām aizsākās nopietnas pārmaiņas.

Aicinām apmeklēt izstādi un ceram, ka tā rosinās ieskatīties albumos, pārcilāt to laiku lietas un pakavēties atmiņās, jo arī tad dzīvei bija pelēkas, baltas un krāsainas maliņas. 

Izstāde atvērta līdz 28. decembrim

 

 

 

 

Foto

Komentāri