Berries

Katlakalna bērnu folkloras kopa Ikšķilē

13.03.2016 | Saule Gunta
First_page_piedaugaviesi_ikskile_____9

Lai arī piektdienas, 11.marta, rīts bija drēgns un teju grasījās līt, tomēr Katlakalna bērnu folkloras kopas bērni nemaz nejutās drūmi vai neizgulējušies. Mazajiem šī bija atkal izrādīšanās un citu novadu un pagastu bērnu folkloras kopu dalībnieku klausīšanās, skatīšanās un satikšanas diena. Ikšķiles Tautas namā notika ikgadējie, bērnu folkloras kustības "Pulkā eimu, pulkā teku" Piedauavas novadu bērnu un jauniešu folkloras svētki. Šīgada tēma ir zirgs un šī pasākuma nosaukums "Ar Dieviņu zirgu miju". Šoreiz uzņēmēji Ikšķiles Brīvā skola. Sabraukuši te nu bija mazie folkloristi no visām tuvajām vietām - paši ikšķilnieki, Allažu Tiptaiņi, Kokneses Tīne, Ropažu Oglīte, Rīgas Mazie skandinieki, Upeslejas internātpamatskolas kopa. 

 Vispirms maza noskaņošanās, iesildīšanās, iedziedāšanās, skatuves grīdas iemēģināšana. Un tad jau var posties pašam koncertam, kam dots nosaukums "Brauktin brauca augšas ļaudis, zviegtin zvieda kumeliņi"

 Taču atklāja skaisto notikumu Drustu Tautskolas 99 baltie zirgi un Ikšķiles Brīvās skolas kā tās filiāles, un arīdzan visas Pulkā eimu pulkā teku kustības pirmsācējs un dibinātājs, daudziem vecākiem un bērniem arī pazīstamais skolotājs Ojārs Rode. Tāpat sirsnīgu uzrunu sacīja Ikšķiles novada domes pārstāve. Visus iedvesmojoši sveica arī  bērnudārza bērni Mazie ķipari un Ikšķiles Brīvās skolas bērnu māmiņas ar sirsnīgu koklētāšanu.

 Šīgada tēma, kā jau minēju, ir zirgi - un tos nu kopas apdziedāja, apdejoja un apspēlēja no sirds. Tika dziedāts pat par sapņu zirgiem. Katlakalna kopas bērni braši nodziedāja vienu no jaukajām braukšanas vai ceļa dziesmām, skandēja un izspēlēja ucināmo dziesmu, kas maziem bērniem patīk un gan jau, ka mūsu kopas abas mazās māsas to izspēlē arī mājas kārtībā, ne tikai šeit koncertā. Tad mazie pieaicināja arī citu kopu bērnus un izspēlēja arī vienu no manām bērnības rotaļām - Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. Jauka un daudzveidīga programma. 

 Kad bija noskatītas un noklausītas arī citu kopu uzstāšanās, mazie bija godam sapelnījuši arī pusdienas - itin stipro un kārdinoši gardo zupu. Pēc tam, protams, rotaļas, spēles, vizināšanās zirgu pajūgos, laimes pakavu un naglu kalšana, zirga krāsošana un locīšana - nodarbes katrs varēja atrast pēc savas vēlmes un gaumes. Tāda jauka bija diena Ikšķilē - mākoņi nepārstāja drēgnoties un vējš nepārstāja pūst, bet tas neviena prieku nemazināja - diena bija jauka un piepildīta. Arī novērtējums - otrās pakāpes diploms par sniegumu, - iepriecinošs. Tas dod iespēju piedalīties arī Pulkā eimu, pulkā teku gada saietā, kas gaidāms Saldū 21. un 22.maijā.

Fotoalbums (dažādi autori)

Komentāri