Berries

Junioru kauss 2019!

11.02.2019 | Ilze Reinholce
First_page_52035862_10213449971312828_5062091907249733632_o

Aizvadītajā nedēļas nogalē Baložu kultūras namā norisinājās
jau trešās bērniem un jauniešiem veltītās līnijdeju sacensības
“Junioru kauss 2019”. Šogad tās pulcēja rekordlielu dalībnieku
skaitu – 152 bērni un jaunieši no Latvijas un Lietuvas apliecināja
savu dejotprasmi – varējām vērot meitenes un zēnus vecumā no 4
– 18 gadiem, kas priecēja skatītājus dejojot individuāli un
grupās. Gaisā virmoja brīnišķīgas sajūtas, dejotāju sniegumu
vērtēja 7 tiesneši (I.Jasinska, L.Garonska, B.Apena, K.Vāvere,
K.Bite, I.Kalniņa un N.Kirkliene). Galu galā sacensības ilga no rīta
līdz vēlam vakaram, kuru laikā bija vērojamas visdažādākās
emocijas – kreņķi mijās ar prieka gavilēm… taču ikviens
dejotājs mājās atgriezās kaut ko ieguvis – dažiem tā bija
pieredze, piemiņas diplomi, citiem uzvaras medaļas un kausi.

Gribas pateikt milzīgu paldies Baložu kultūras nama darbiniekiem un
I.Reinholcei personīgi, kas nu jau vairāku gadu garumā kļuvuši par
neatsveramu atbalstu visai Latvijas līnijdejotāju kustībai kopumā.
Jo tieši 2 nozīmīgi pasākumi – “Senioru kauss” (līnijdeju
sacensības dejotājiem, kas sasnieguši senioru vecumu) un “Junioru
kauss” (līnijdeju sacensības bērniem un jauniešiem) notiek Baložu
kultūras namā. Šī gada sākumā jau aizvadīti abi, kopumā dodot
iespēju sevi parādīt vairāk kā 120 dejojošiem senioriem un vairāk
kā 150 dejojošiem bērniem – līnijdejotājiem, no kuriem lielai
daļai tā ir viena no retajām iespējām parādīt ar ko tad tiek
pavadīts brīvais laiks, gūt pieredzi un draugus, vairāk
socializēties un attīstīties.

Jau pavisam drīz priekšā Latvijas līnijdejotāju olimpiāde
“Rīgas kauss 2019”, kas norisināsies astoto reizi un tās norises
vieta būs Baložu vidusskolas sporta halle. Arī šis pasākums
vienmēr tiek ļoti atbalstīts no Baložu kultūras nama darbiniekiem,
kā arī Baložu vidusskolas darbiniekiem un Ķekavas novada domes.
Tāpēc mēs izsakām ļoti lielu paldies visu Latvijas (un arī citu
valstu pārstāvju vārdā) par šo atbalstu un iespējām!

Līnijdejotāju kluba "Jautrie zābaciņi"

vadītāja Irita Jasinska

http://parkulturu.lv/galerijas/3128/foto

Komentāri