Berries

Jaunrades darbu skate

17.03.2017 | Anda Kirilova
First_page_kekavas_brunci_024__1_

           Jau otro gadu aicinām būt radošiem un piedalīties JAUNRADES DARBU SKATĒ, kura šogad notiks15. jūnijā plkst. 19.30 Ķekavas kultūras namā.


        Tiem, kam izveidot savu oriģinālu tērpu šķiet par grūtu, piedāvājam piedalīties dažādu aksesuāru (somu, jostu, rotu utt.) darināšanā. Un, lai cik avangardisks būtu jūsu redzējums par doto tērpu vai lietu, tā idejai jāsakņojas tautas lietišķajā mākslā. Sīkāka informācija nolikumā. 

 

JAUNRADES DARBU SKATES-KONKURSA

„Tautiskie motīvi”!

N O L I K U M S

1. Mērķis

1.1. Veicināt iedzīvotāju māksliniecisko spēju attīstību un radošo pašizteikšanos.

1.2. Sekmēt iedzīvotāju piedalīšanos novada svētkos.

1.3. Popularizēt tautas tradīciju dzīvotspēju mūsdienās.

 2. Rīkotāji

2.1. Ķekavas pagasta kultūras centrs.

 3. Dalībnieki

3.1. Jebkurš interesents.

4. Norise

4.1.  Darbi piedalās Jaunrades darbu skatē-konkursā 2017. gada 15. jūnijā plkst. 19.30 Ķekavas kultūras namā divās kategorijās:

            4.1.1. jaunrades tērps,

            4.1.2.aksesuāri (somas, rotaslietas, galvassegas utt.)

4.2.  Darbus demonstrē kā paši dalībnieki, tā arī uzaicināti modeļi –  pēc pašu autoru ieskatiem. Nepieciešamības gadījumā ar modeļiem nodrošina organizatori.

4.3. Pieteikums par piedalīšanos jāiesniedz līdz 5. jūnijam Doles Tautas namā Rīgas ielā 26 vai pa e-pastu anda.kirilova@kekava.lv . Pielikumā dalībnieki ieraksta tērpa aprakstu; ja ir, tad arī stāstu par darba rašanos vai citu interesantu informāciju, kuru organizators var izmantot pasākumā.

4.4.14. jūnijā plkst. 18.00 -20.00 Ķekavas kultūras namā  notiek tērpu demonstrēšanas  mēģinājums. Piedalīšanās nav obligāta, bet ir vēlama.

4.5. Pēc skates organizators patur tiesības izmantot darbu fotouzņēmumus. Dalībnieki savu piekrišanu apliecina, iesniedzot parakstītu dalībnieku anketu.

5. Darbu darināšanas nosacījumi

5.1. Katrs dalībnieks vai dalībnieku grupa veido tērpu vai attiecīgo aksesuāru, kā iedvesmas avotu izmantojot tradicionālo tautastērpu vai tautas lietišķās mākslas izstrādājumus, vai to motīvus. Darbi var būt gatavoti kā no tradicionāliem, tā arī no netradicionāliem materiāliem,  un to darināšanā var izmantot kā tradicionālas, tā arī jaunas tehnikas atbilstoši XXI gs. tendencēm.

6. Vērtēšana

6.1. Konkursu vērtē rīkotāju veidota žūrija pēc šādiem kritērijiem:

          6.1.1. darbu oriģinalitāte,

          6.1.2. mākslinieciskā un tehniskā kvalitāte,

          6.1.3. radošums un atraktivitāte,

          6.1.4. atbilstība nolikumam.

6.2. Skatītāju balsojums pēc subjektīviem kritērijiem.

7. Apbalvošana

    7.1. Jaunrades tērpu grupā dalībnieki iegūst:

7.1.1. vienu galveno balvu – Ķekavas tautisko brunču audumu,

7.1.2. balvu par orģinalitāti,

7.1.3. veicināšanas balvas:

            7.1.3.1. par elegantāko iznācienu,

            7.1.3.2. par apjomīgāko darbu,

7.1.3.3. par smalkāko izpildījumu,

7.1.3.4. par atraktīvāko demonstrējumu,

7.1.4. skatītāju simpātiju balvu.

     7.2. Aksesuāru grupā dalībnieki iegūst balvas šādās nominācijās:

7.2.1. labākā soma,

7.2.2. skaistākās rotas,

7.2.3. orģinālākā ideja,

7.2.4. plašākais pielietojums,

7.2.5. skatītāju simpātija.

 

    7.3. Žūrijai ir tiesības mainīt nomināciju nosaukumus atbilstoši reālajai situācijai.

8. Kontaktinformācija

     8.1. Anda Kirilova, tālr. 25427821, anda.kirilova@kekava.lv

Komentāri