Berries

Interesanta tikšanās...

26.04.2013 | Daiga Dinsberga
First_page_rakstnieki

Katlakalna un Ķekavas bibliotēkas kopā ar saviem atsaucīgajiem lasītājiem, bibliotēkas nedēļā apmeklēja interesanto tikšanos ar rakstniekiem Māru Svīri un Vladimiru Kaijaku Baložu bibliotēkas lasītavā. Visi mūsu lasītāji bija ļoti sajūsmināti par interesanto  tikšanos( citi nebija bijuši Baložu kultūras namā), skaisto busiņu un jauko šoferīti...

Dažas atsauksmes par pasākumu: no  Aijas Grīnvaldes iepaidiem -

,,Tikšanās ar rakstniekiem Māru Svīri un Vladimiru Kaijaku bija bauda dvēselei.Sakritība, bet pirms kādas nedēļas beidzās seriāla,,Likteņa līdumnieki''demonstrēšana Latvijas televīzijā, tāpēc interesanti bija uzzināt arī dažus faktus par romāna un scenārija tapšanas momentiem. Bet  visvairāk iepriecināja abu viesu pozitīvā un humora pilnā attieksme pret dzīvi. Prast saskatīt visā labo un, ja neizdodas, mēģināt pavaicāt, kāpēc! Kļūstot pieaugušiem,,, neizaugt'' no kāpēcīšu vecuma un meklēt atbildes cilvēku rīcībai. Māra Svīre izsmīdināja klausītājus ar stāstiņiem par mazmazbērniem un savām ( un arī mūsu) lomām ikdienā.Visu nevar pastāstīt, tur bija jābūt klāt! Paldies par tikšanos ar brīnišķīgiem radošiem mūsu Latvijas cilvēkiem.''

No Mārītes 'Ķempeles izjustā -

,,Man ļoti patīk šis rakstnieku pāris. Viņi viens otru brīnišķīgi papildina.Tikšanās reizē ar lasītājiem, abi mīļi atļaujas viens otru ,,pavilkt uz zoba''. Rakstnieki ir labi stāstītāji. Ne velti šo autoru darbiem ir kupls lasītāju loks. Bibliotēkās viņu jaunie darbi ir īpaši gaidīti. Lasītāji saka īpašu paldies par filmu ,,Likteņa līdumnieki'', kuras scenāriju rakstījusi Māra Svīre.''

Komentāri