Berries

Cīruļu salidojums

09.03.2015 | Elīna Krēvica
First_page_flock

Šogad bērnu vokālais ansamblis „Cīrulītis”, no kura pārtapis arī vokālais ansamblis „Jūti”, svin savu 35 gadu jubileju. Jubilejas koncerti ir sadalīti 3 koncertu ciklos, tiesa, viens no tiem jau ir aizvadīts Doles-Ķekavas ev.lut. baznīcā ar nosaukumu „Kungs, mēs lūdzam Tavu svētību”. Koncertā piedalījāmies arī mēs – „Jūti”, un to darīsim arī turpmākos divus koncertus.

Šos īpašos datumus mēs lūdzam ievērot ne tikai mūsu visu vecākiem, vecvecākiem, radiem un draugiem, bet arī bijušajiem ‘cīruļiem’! Mēs ļoti vēlamies jūs satikt un kopā pavīterot gan šajā sestdienā, 14.martā plkst.14:00 Ķekavas k/n tautas mūzikas koncertā „Dzied, māsiņa, tu ar mani”, kuru kuplinās Latvijas Nacionālā teātra aktrise Zane Jančevska, koklētāja Evita Ķelle, kā arī ansamblis „Jūti” un kapela „Klabatas”.

Otrs vērā ņemamais un vissvarīgākais datums – 25.aprīlis plkst. 17:00. Ķekavas k/n norisināsies jubilejas noslēguma koncerts „Dziesmu pilnas plaukstas”. Tajā tiks izdziedātas 35 gadu laikā iemīļotākās ansambļa dziesmas, bijušajiem ‘Cīrulīšiem’ būs iespēja kavēties jaukās atmiņās (bildes, televīzijas videoieraksti u.c.).

            Šie būs ļoti lieli un īpaši svētki arī divām nozīmīgām personām, ansambļa „Cīrulītis” vadītājām Marutai un Lanai. Skolotājai Marutai vienmēr ir prieks satikties ar kādreizējiem cīrulīšiem, samīļoties ar mazajiem dziedātājiem un viņa ir laimīga, ja jūt savos audzēkņos to īpašo dziedātprieku!

Lana turklāt apgalvo, ka visa viņas dzīve ir kā dziesma, kuru viņa izdzied kopā ar ģimeni, draugiem un ar saviem mīļajiem, dziedošajiem bērniem. Tādēļ arī viņa aicina visus uz īpašo sadziedāšanos 14. martā un 25.aprīlī!

            35 gados ansamblī „Cīrulītis” ir dziedājuši apm. 500 bērni, ir dziedātas apm. 630 dziesmas, ierakstītas 2 mūzikas kasetes un 2 CD.

            Mēs ticam, ka arī Tu esi piedalījies kaut nedaudz visā šajā procesā, nodziedājis kādu svarīgu noti un ar lielu skolas somu pēc kāda cita pulciņa nācis uz mēģinājumiem vokālajam ansamblim „Cīrulītis”. Uz tikšanos!

 

 

Komentāri