Berries

Bibliogrāfiskais retums pieejams Baložu bibliotēkā

27.11.2014 | Rasma Dombrovska
First_page_dsc02729

Baložu pilsētas bibliotēkas krājums papildinājies ar akadēmisko rakstu krājumu četros sējumos „Latvieši un Latvija”. Jau par bibliogrāfisku retumu kļuvušo izdevumu Baložu bibliotēka kā galvenā Ķekavas novada bibliotēka ir saņēmusi dāvinājumā no LNB Bibliotēku Attīstības institūta. Vērtīgais izdevums ir pieejams lasītavā, to varēs izmantot tikai uz vietas bibliotēkā.

Akadēmiskais rakstu krājums "Latvieši un Latvija" četros sējumos iznācis valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte" (2010-2013) ietvaros, un ir četru gadu darba rezultāts. Tas ir pirmais apjomīgākais izdevums par latviešiem un Latvijas valsts vēsturi kopš neatkarības atjaunošanas. Izdevuma hronoloģiskās robežas iesniedzas aizvēstures posmā un noslēdzas mūsdienās.

Izdevuma "Latvieši un Latvija" pirmajā sējumā apkopota un analizēta no mūsdienu zinātnes viedokļa baltu tautu – latviešu senču – valoda, folklora, mitoloģija un etnogrāfija. Otrajā sējumā aplūkoti Latvijas valstiskuma pirmie aizmetņi 9.gadsimtā, analizēti latviešu nācijas un valsts veidošanās procesi, uzmanību pievēršot Latvijas valsts pastāvēšanas problēmām un okupāciju nodarītajam postam. Trešais sējums veltīts atjaunotajai Latvijas valstij. Ceturtajā sējumā skatīti un analizēti latviešu izglītības, zinātnes un kultūras procesi un to mijiedarbība ar citu tautu kultūrām.

118 tūkstošus eiro izmaksājušais rakstu krājums, kura tapšanā akadēmiķa Jāņa Stradiņa vadībā piedalījās vairāk nekā 80 Latvijas prominentāko zinātnieku, iznāca vien 1000 eksemplāru metienā. No tā 650 izdevumi nonākuši bibliotēkās, kā arī dāvināti grāmatas autoriem, latviešu rakstniekiem un prominencēm. Līdz grāmatnīcām nonāca vien 350 eksemplāru, kurus izpirka dažās stundās.

Aicinām visus interesentus izmantot šo vērtīgo izdevumu Baložu bibliotēkā!

Komentāri