Berries

Atklāta izstāde "Ķekavas putnu fabrikai 50"

10.11.2017 | Ināra Rumbina
First_page_izstadeputnufabrika50_004

Ķekavas novadpētniecības muzejā atklāta izstāde, kas veltīta vienam no lielākajiem novada uzņēmumiem, kura celtniecība pirms 50 gadiem būtiski izmainīja dzīvi Ķekavā. Toreiz daudzi no dažādām Latvijas malām šurp atbrauca strādāt un dzīvot, jo tika celtas daudzdzīvokļu mājas, bērnudārzs, skola, ambulance, veikali - viss, kas nepieciešams. Kā tapa fabrika un jaunais ciemats, kā veicās darbi un kā strādājošie atpūtas - to visu var apskatīt izstādē.

Patiesu gandarījumu radīja tas, ka uz atklāšanas pasākumu bija atnākuši tieši fabrikas ļaudis, kam vēl labā atmiņā ir uzņēmuma sākuma gadi. Pateicoties viņiem, varējām palabot neprecizitātes un aizpildīt tukšos robus anotācijās. Savās atmiņās dalijās Pārsla Dzirne un mēs sapratām, ka ar viņu jātiekas vēl, lai visu varētu arī pierakstīt. Kaut jau daudzas svarīgas lietas mums ir stāstījis un muzejam dāvinājis bijušāis Ķekavas PMK priekšnieks Indriķis Teivāns, arī šoreiz viņš atcerējās saistošus brīžus no fabrikas un PMK dzīves. Prieks bija dzirdēt, ka tā laika fotogrāfam Pēterim Kāpiņam, neskatoties uz daudziem dāvinājumiem iepriekš, mājās ir vēl fotogrāfijas, ko dāvināt muzejam. Pārrunājot fabrikas attīstību tajā laikā, ar pateicību un sirsnību tika pieminēts fabrikas ilgadējais direktors Mārtiņš Skuja, kurš patiešām daudz darīja, lai ražošana sasniegtu augstu līmeni. un ,ka viņš ļoti domāja par to, lai strādājošie varētu arī atpūsties un aktīvi darboties pašdarbībā un sportā. Savā laikā viņš salīdzināja putnkopēja darbu ar pulksteņmeistara darbu. Liels paldies Ainai Irbei, Dainim Auziņam, Annai Matovihai par dāvinājumiem un Rutai Krustai par atmiņām, kas palīdzēja veidot šo izstādi. Putnu fabrika 'Ķekava" parūpējās par garšīgajiem cienastiem izstādes atklāšanā. Paldie

Šodien bija arī pirmie mazie apmeklētāji un ar lielu interesi klausījās un skatījās dokumentālo filmu par Ķekavas putnu fabriku pirms daudziem gadiem.

Izstāde  būs skatāma līdz 30. decembrim.

Foto

Komentāri