Berries

Pulciņi un kolektīvi Ķekavas kultūras namā

Ķekavas kultūras namā nāk un savā pulkā aicina šādi pulciņi un kolektīvi

PIEAUGUŠAJIEM

Nosaukums

Vadītāji

Nodarbības

Sieviešu koris „Daugaviete”

diriģente Rita Platpere

 

Pirmdienās, trešdienās plkst. 19.00

Vīru koris „Ķekava”

 

diriģents Arvīds Platpers

Otrdienās, trešdienās plkst. 19.00

Jauktais koris „Mozaīka”

diriģents Rūdolfs Bērtiņš

Pirmdienās, trešdienās plkst. 19.15

Senioru deju kolektīvs „Sidrabaine”

vadītāja Aija Āre

Otrdienās, ceturtdienās
plkst. 19.30

Tautas deju ansamblis „Zīle”

vadītāja Vita Timermene

Pirmdienās,  trešdienās plkst. 19.30

„Jaunais Miltu teātris”

režisore Estere Pumpura

Otrdienās, ceturtdienās plkst.19.30

Jauniešu vokālais ansamblis

vadītājs Jānis Strazdiņš

Otrdienās   plkst. 19.00

Rokdarbu pulciņš „Labieši”

vadītāja Andra Gribuste;

Trešdienās plkst. 14.00,

Ceturtdienās plkst. 16.00

Tautas lietišķās mākslas studija „Ķekava”

Vadītāja Liene Ratnika

Pirmdienās plkst. 17.00

Tautas mūzikas kapela „Klabatas”

vadītāja Ruta Meijere

Pēc individuāla grafika

Līnijdejas senioriem

vadītāja Dzintra Rozīte

Trešdienās plkst. 15.00

BĒRNIEM

Nosaukums

Vadītāji

Nodarbības

Bērnu vokālais ansamblis „Cīrulītis” (4-5gadi)

vadītāja Lana Bērziņa

Otrdienās, ceturtdienās
plkst.17.00

Bērnu vokālais ansamblis „Cīrulītis” (9-12gadi)

vadītāja Lana Bērziņa

Otrdienās, ceturtdienās
plkst. 17.30

Bērnu vokālais ansamblis „Cīrulītis” ( 6-7 gadi)

vadītāja Maruta Ikasa

Otrdienās, ceturtdienās plkst.18.00
(Mūzikas skolā)

Bērnu deju kolektīvs „Daina”
(1. grupa)

vadītājas - Daina Marija Zozuļa,
Līga Freimane

Otrdienās, ceturtdienās
plkst.15.00 -16.30

Bērnu deju kolektīvs „Daina”
(2. grupa)

vadītājas - Daina Marija Zozuļa,
Līga Freimane

Otrdienās, ceturtdienās
plkst. 16.30 - 18.00

Bērnu deju kolektīvs „Daina”
(3. grupa)

vadītājas - Daina Marija Zozuļa,
Līga Freimane

Otrdienās, ceturtdienās
plkst. 18.00 - 19.00