Berries

Pastāvīgās ekspozīcijas

Muzejā ir apskatāmas 2 pastāvīgās ekspozīcijas:

Ķekavas nodada 5 stāsti 

Normalized_ekspoziicija_006 

 Normalized_ekspozicijas_016

Normalized_ekspoziicija_003

Normalized_ekspoziicija_011

Normalized_kekavas5stasti_012

Mākslinieka un novadnieka Edgara Ozoliņa dzīve un daiļrade

Normalized_ekspozicijas_005 

Normalized_ekspozicijas_010

Normalized_ekspozicijas_011