Berries
« Atpakaļ

Bērnu radošais pulciņš "Jautrās otas"

I am member

Katlakalna Tautas nams

Radošie pulciņi

Vadītāja: Dace Putniņa-Lamberte

Kontakti: 67938960 

Nodarbības: pirmdienās, otrdienās plkst.  17.00; 18.00

Piezīmes:

 • Vecāku līdzfinansējums - 10 EUR mēnesī.
 • Informāciju, kas nepieciešams nodarbībām sniedz pedagogs pirmajā tikšanās reizē.
 • Dalībnieku skaits - 26, darbs norit  vecuma grupās
 • Pirmsskolas vecuma bērniem nodarbības ilgums 1h. Nodarbība rosina bērniem izteikt savus emocionālos pārdzīvojumus, attīsta iztēli un radošās darbības spējas.
 • Bērns atspoguļo vēroto vai fantāzijas radīto. Ar šīm darbībām tiek veicināta bērnu psihisko procesu attīstīšana : sajūtas, uztvere, atmiņa, iztēle, uzmanība un griba.
 • Pirmsskolas vecuma bērniem jāprot realizēt savas radošās idejas, lietot dažādas tehnikas un materiālus. Pirmsskolas vecuma bērniem tiek nodrošināta interesanta un daudzveidīga darbība, piedaloties rotaļās un rotaļnodarbībās – tēlotājmākslas nodarbībās.
 • Skolas vecuma bērniem nodarbības notiek 2x nedēļā, nodarbības ilgums 1h. Galveno vietu mācību saturā ieņem skolēna radošā darbība.

Par pulciņu

Katlakalna Tautas namā kopš 2006. gada darbojas bērnu radošais pulciņš „Jautrās otas”. Tēlotājmākslas nodarbības tiek piedāvātas pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Bērniem vizuālās mākslas nodarbībās iespējams izpausties, izteikt sevi krāsās, papīrā un citos materiālos. Atklāt un attīstīt savas mākslinieciskās spējas un kreativitāti. Galveno vietu mācību saturā ieņem skolēna radošā darbība.

Nodarbības rosina bērniem izteikt savus emocionālos pārdzīvojumus, attīsta iztēli un radošās darbības spējas. Bērns atspoguļo vēroto vai fantāzijas radīto. Ar šīm darbībām tiek veicināta bērnu psihisko procesu attīstīšana : sajūtas, uztvere, atmiņa, iztēle, uzmanība un griba.

Bērni apgūst prasmes realizēt savas radošās idejas, lietot dažādas tehnikas un materiālus. Svarīgākie posmi pilnvērtīgai attīstībai ir sarunas un diskusijas par noteiktām tēmām; eksperimenti un pētījumi; radošie darbi; darbu vērtēšana. Svarīgākais ir motivēt bērnu aktīvai un radošai darbībai, radīt interesi par vizuālo mākslu, veidot vēlmi radoši izpausties. Iepazīt daudzveidīgo mākslas pasauli, modināt bērnus to saskatīt dabā.

Bērnu radošā darbība tiek atspoguļota tematiskajās izstādēs Katlakalna TN, kuras var apmeklēt ikviens interesents.

„Jautrās otas” dalībnieki ar saviem darbiņiem piedalījušies Latvijas Olimpiskās komitejas projektā „Atgādinājums par olimpiskajām spēlēm” videoklipa veidošanā.

Apmācības forma:

 • pirmskolas vecuma bērniem – rotaļnodarbības;
 • skolas vecuma bērniem – radošā darbība.

Bērni apgūst :

 • mākslinieciski tematisko materiālu un rīku lietošanas prasmi;
 • izvēlēties savai radošai iecerei atbilstošus attēlošanas tehnikas paņēmienus un mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus;
 • izpildīt nepieciešamās roku kustības;
 • nepieciešamas rokas kustības ir dažādas roku kustības temps, dažāda amplitūda, virzienu daudzveidība.

Svarīgākie posmi:

 • sarunas un diskusijas;
 • eksperimenti un pētījumi;
 • radošie darbi;
 • vērtēšana.

Svarīgi ir motivēt bērnu aktīvai un radošai darbībai, radīt interesi par vizuālo mākslu, veidot vēlmi. Iepazīt daudzveidīgo mākslas pasauli, modināt bērnus to saskatīt dabā.

Bērniem vizuālās mākslas nodarbībās iespējams izpausties, izteikt sevi krāsās, papīrā un citos materiālos. Atklāt un attīstīt savas mākslinieciskās spējas un kreativitāti.


Latest news

Thumb_nm_5191075

Mana dzimtā zeme...

28.09.2011 | Vita Priede

  No 1. novembra Katlakalna Tautas namā radošā pulciņa „Jautrās otas” dalībnieku darbu izstāde „Mana dzimtā zeme...”.