Berries
« Atpakaļ

Katlakalna ģimeņu folkloras kopa LIZDA

Esmu biedrs

Katlakalna Tautas nams

Folkloras kopas

Vadītāja: Laura Līcīte

Katlakalna ģimeņu folkloras kopa LIZDA darbību uzsāka 2013. gada aprīlī .Sākotnēji tā darbojās kā bērnu folkloras kopa un itin bieži uzstājās kopā ar Katlakalna folkloras kopu RĀMUPE. Taču laika gaitā mazajiem katlakalniešiem izvediojās savs neatkārtojams dzīves un darbošanās ceļš. 

Kopā darbojas bērni vecumā no 3 līdz 11 gadiem, kas dzīvo Katlakalnā, Ķekavā, Rīgā. Nedrošākie mazākie dalībnieki labprāt līdzi ņem arī mammas, tētus un vecmāmiņas. Nodarbībās jaunie folkloristi iepazīst gadskārtu ritējumu un tradīcijas, dziedot tuvojošos svētku raksturīgās dziesmas, ejot rotaļās, dejojot dejas, minot mīklas un sarunājoties ar skolotāju. Lielākie apgūst arī instrumentu spēli, kokles, akordeonu, blokflautu un vijoli, bet mazākie mācās darboties ar dažādiem ritma instrumentiem. Muzikalitātes un radošuma attīstīšana šeit ir tikpat nozīmīga, cik savstarpējā kopdarba apzināšanās.Tā kā bērniem ir liela vecuma starpība, lielākie mācās uzņemties atbildību par mazākajiem, savukārt mazākie ir apņēmības pilni pēc iespējas ātrāk apgūt to, ko prot jau vecāki bērni.

2013.gada septembra sākumā Ķekavas novadā norisinājās 2. Starptautiskais Katlakalna Folkloras festivāls, un arī bērnu kopa tajā piedalījās, uzstājoties gan turpat Katlakalnā, gan Daugmalē, gan Rīgā - Brīvdabas muzejā, gan arī dižkoncertā Ķekavas Dzirnavu estrādē. Uzstājoties galvenā rota ir skaistie senie (arheoloģiskie) tērpi. Un, protams, vairākiem bērniem ir arī savi etnogrāfiskie tautastērpi. Savukārt tuvojoties maskošanās laikam, bērni rada paši savas tradicionālās maskas, kuras vilks mugurā ziemas pasākumos, līdz pat Meteņdienai.
 
Kopš 2015.gada Katlakalna bērnu folkloras kopa ir iesaistījusies bērnu folkloras kopu tīklā Pulkā eimu, pulkā teku - piedalās bērnu un jaunatnes folkloras kopu skatēs un bērnu kopu dižsvētkos, kas katru gadu norisinās citā Latvijas novadā.

2016./ 2017.gada sezonā bērnu kopa kļuvusi par ģimeņu kopu, kas nav nekāds pārsteigums, jo arī daudzas bērnu mammas labprāt muzicē un darbojas gan atsevisķi, gan kopā ar bērniem. Kopš aprīļa kopa nes nosaukumu LIZDA.

Folkloras nodarbības ir jauks veids, kā jēgpilni pavadīt brīvo laiku un uzzināt vairāk par tautas kultūru, turklāt kopā var droši pievienoties jebkurš interesents, arī bez priekšzināšanām. Galvenais ir darbošanās prieks un vēlme izzināt un mācīties!

Mēģinājumi: trešdienās un ceturtdienās plkst. 18.30 - 19.30

Saziņai un plašākai informācjijai -

Katlakalna ģimeņu Folkloras kopas vadītāja Laura Līcīte
 
Tālr.: 28358130
 
Katlakalna Tautas nama vadītāja Aija Vitmane - aija.vitmane@kekava.lv
 
Tālr.: 26439276Jaunākās ziņas

Thumb_20160929_191858

Miķeļdienas mītaviņa un danči Katlakalnā

30.09.2016 | Saule Gunta

Senlaikus Miķeļi bijuši vieni no gada lielsvētkiem – kad lauki nokopti, kad graudi klētīs un apcirkņos... nu labi, vietumis vēl rijās vai lini vēl mārkā varbūt. Bet neskatoties u... Lasīt vairāk

Thumb_b_rnu_jub.

Mums jau 3 gadiņi!

20.05.2016 | Aija Vitmane

Katlakalna bērnu folkloras kopai jau tris gadiņi! Laiks ir paskrējis nemanot un daudzi no tiem, kuri nāca līdzi brālim vai māsai, nu jau paši uzstājas. Skolotāja Laura māca ne tikai dziedāt, iet rotaļās un d... Lasīt vairāk

Thumb_piedaugaviesi_ikskile_____9

Katlakalna bērnu folkloras kopa Ikšķilē

13.03.2016 | Saule Gunta

Lai arī piektdienas, 11.marta, rīts bija drēgns un teju grasījās līt, tomēr Katlakalna bērnu folkloras kopas bērni nemaz nejutās drūmi vai neizgulējušies. Mazajiem šī bija atka... Lasīt vairāk