Berries

"Zemdegas" Dziesmu svētki

14.07.2013 | Vita Sniķere (ex Cine)
First_page_p7070138

Četras skaistas, grūtas, ar emocijām bagātas jūlija dienas izdzīvoja un izdziedāja kora "Zemdega" dziedātāji.

4. un 5. jūlijā karstās saules un pērkona lietus pārbaudīti un stiprināti mēs piedalījāmies Noslēguma koncera mēģinājumā. 6. jūlijs - divi koncerti - ģenerālmēģinājumi. Ar prieku un lielu pašatdevi mēs iekļāvāmies daudzbalsīgajā korī Mežaparka estrādē, ievērojot visus virsdiriģentu norādījumus un lūgumus.

Svētku pēdējā diena - visemocionālākā. Svētdienas rīts - Svētku gājiens. Gājiena laikā mēs saņēmām tik daudz patiesi pozitīvu emociju no skatītājiem, kas Brīvības bulvāri bija ieskāvuši ciešā, draudzīgā ķēdē. Abpusēji uzgavilējot viens otram, tika radīta tā īpašā sajūta, ko mēs saucam par Dziesmu svētkiem.

Svētdienas vakars - svētku kulminācija - noslēguma koncerts "Līgo!". Koris "Zemdega" ar savu balsi kuplināja kopkori, dziedot gan tradicionāli par katru Dziesmu svētku neatņemamu daļu kļuvušas dziesmas ("Dziesmai šodien liela diena", "Latvijā", "Jāņuvakars", "Gaismas pils"), gan jaunrades ("Līgo - Jāņu nakts mistērija").

Pēc koncerta svētki turpinājās - par tradīciju kļuvusī sadziedāšanās apvienoja gan skatītājus, gan koristus, gan dejotājus, gan pūtēju orķestru dalībniekus. Sadziedāšanās dalībnieki sev par prieku dziesmas skandēja līdz pat rīta gaismai.

Paldies svētku organizatoriem! Paldies visiem, kuri palīdzēja korim "Zemdega" tikt un piedalīties šajos skaistajos svētkos - mūsu diriģentiem, Baložu kultūras nama darbiniekiem, Ķekavas novada pašvaldībai, Ķekavas novada kultūras aģentūrai! Paldies arī visiem mājā palicējiem, kas atbalstīja dziedātājus! Paldies fotogrāfiem (īpaši Zigudam Šlicam, kura fotogrāfija ir izmantota titulbildē).

команетарии