Berries

Skolēnu karikatūru zīmēšanas konkurss "Pa-smejies!"

04.02.2020 | Ināra Rumbina
First_page_atbalstitaji2019

Šis ir īpašs gads, jo māksliniekam un karikatūristam E. Ozoliņam 2. maijā būtu 90 gadi. To atzīmējot, 30. aprīlī Ķekavas novadpētniecības muzejā atvērsim E. Ozoliņam veltītu jaunu  izstādi. Būs skatāmi arī skolēnu karikatūru zīmējumu konkursa "Pa-smejies!" dalībnieku darbi un tiks pasniegta E. Ozoliņa piemiņas balva. Šogad konkurss notiek 11 reizi un muzejs aicina skolēnus no 1. līdz 12. klasei savos zīmējumos pafantazēt, kas varētu notikt kaut kad un kaut kur uz vientuļas salas. Šī tēma ir populāra arī Latvijas karikatūristu vidū.

Konkursa nolikums

1. Konkursa mērķis

1.1. Rosināt skolēnu tēlaino domāšanu un tās izteiksmi karikatūru un komiksu veidā.

1.2. Popularizēt karikatūru kā mākslas žanru.

1.3. Iepazīstināt ar novadnieka E.Ozoliņa un citu Latvijas karikatūristu personībām un

       viņu darbiem.

2. Konkursa uzdevums

2.1. Uzzīmēt karikatūru, šaržu vai komiksu par tēmu: “Reiz uz vientuļas salas!”  

3.  Darba noformēšana

3.1. Zīmējums A4 formātā;

3.2. Vizītkartes jānoformē datordrukā;

3.3. Darba apakšējai malai labajā stūrī jāpielīmē vizītkarte:

Autora vārds, uzvārds .................................................

Darba nosaukums ........................................................

Skola, klase ..................................................................

......................................................................................

 


3.4. Darba otrā pusē jāpielīmē vizītkarte:

Autora vārds, uzvārds .................................................

Darba nosaukums ........................................................

Skola, klase ..................................................................

......................................................................................

Pedagogs ......................................................................

Kontakttālrunis ............................................................

e-pasts ..........................................................................


4. Konkursa rīkotāji un atbalstītāji

4.1. Ķekavas novadpētniecības muzejs

4.2. Studija Karikatūristi.lv -  http://karikaturisti.lv

4.3. Sia Pellia a Gusto -  www.pellija.lv 

5. Darbu vērtēšana

5.1. Iesniegtos darbus vērtē žūrija katrā dalībnieku grupā (Galvenā Godalga, Godalga,

       Atzinība, Pateicības)

5.2. Žūrijas sastāvā profesionāli karikatūristi un muzeja darbinieki. Tās sastāvu

       apstiprina rīkotājs.

6. Konkursa dalībnieku grupas

6.1. 1.-4. kl.ašu skolēni;

6.2.  5.- 7. klašu skolēni;

6.3.  8.- 9. klašu skolēni;

6.4. 10.-12. klašu skolēni.

7. Radošā darba forma

7.1. Karikatūra, šaržs vai komikss

8. Konkursa vērtēšanas kritēriji

8.1. Ideja

8.2. Aktualitāte.

8.3. Oriģinalitāte.

9. Konkursa norise.

9.1. Konkursa darbus pieņem līdz 2020. gada 17. aprīlim.

9.2. Autori darbus iesniedz personīgi vai pa pastu Ķekavas novadpētniecības muzejā,

       Rīgas iela 26, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123, tālr. : 28679514,

       e-pasts: muzejs@kekava.lv

9.3. Konkursa dalībnieku un uzvarētāju apbalvošana notiks 2020. gada 30. aprīlī 13:00, E.

       Ozoliņam veltītā  pasākuma laikā Ķekavas novadpētniecības muzejā, Rīgas iela 26, Ķekavā.

       Konkursa dalībnieku darbu izstāde būs skatāma līdz 30. maijam.

9.4. Godalgotie darbi paliek Ķekavas novadpētniecības muzejā un tos var izmantot

       publicēšanai,  pārējos autori var saņemt atpakaļ pēc izstādes muzejā. Darbi pa

       pastu atpakaļ netiek sūtīti.

10. Apbalvošana

10.1. Galvenā Godalga - E. Ozoliņa piemiņas balva un Dāvanu karte 30 EUR no

          Studijas Karikaturisti.lv katrā grupā;

10.2. Godalga - piemiņas veltes katrā grupā;

10.3. Atzinība – piemiņas veltes katrā grupā;

10.4. Pateicības raksts par piedalīšanos visiem dalībniekiem;

10.5. Konkursa dalībnieku darbi tiks publicēti https://www.facebook.com/karikaturistilv/

         vietnē. Pēc konkursa noslēguma, darbs, kurš būs saņēmis visvairāk „like”, iegūs studijas

         speciālo balvu.

Paldies un uz tikšanos 30. aprīlī Ķekavā !

команетарии