Berries

Pavasaris klāt arī Katlakalna ģimeņu folkloras kopā

27.03.2017 | Saule Gunta
First_page_17522962_1856332931278136_1876656282593769719_n

 Sintija Strode

 Pavasaris klāt ar putnu dziesmām, vēja žūžām zaļu pumpuru pilnos zaros un ūdens čalām upēs un upītēs!

 Čalo un dzied arī bērnu folkloras kopas bērni Katlakalnā. Kopas vadītāja Laura Arāja kā allaž ir enerģijas, prieka un ideju pilna. Šajā gadā mazie folkloristi tiekas divreiz nedēļā: otrdienās sanāk muzikanti – stabulētāji, koklētāji, bungotāji; savukārt, ceturtdienās – arī mazi un lieli dziedātāji, rotaļās gājēji, mīklu minētāji un darbojas visi kopā.

 Ziemas cēliens pārgājis pavasarī pavisam nemanot, jo mazajiem folkloras bērniem bijis gana daudz sagatavošanās darbu.

 Dažās no skolas brīvlaika dienām, 16.-18. martā, trīs Katlakalna bērnu folkloras kopas bērni – Annemarija, Ādams un Santa, piedalījās Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītajā bērnu tautas muzikantu nometnē, kura notika Zaķumuižas pamatskolā. No piedāvātajām nodarbībām katram bija iespēja izvēlēties trīs. Katlakalna bērni mācījās spēlēt kokli, mandolīnu, blokflautu, sitamos instrumentus, kā arī dziedāt un stāstīt. Nodarbības notika divos cēlienos pa trim stundām, bet vakaros dienā uzkrāto enerģiju varēja izdancot danču un stāstu vakaros. Divu dienu darbs noslēdzās ar dalībnieku kopēju priekšnesumu-koncertu vecākiem. Prieks skolotājiem, vecākiem un pašiem bērniem - par jaunām prasmēm folkloras jomā, iespēju parādīt un pierādīt sevi ārpus mājām un, protams – jauniem draugiem! Paldies Ingunai Žogotai par šo piedāvājumu!

 Tikko, 24. martā, aizvadīta diena Piedaugavas novadu bērnu un jauniešu folkloras svētkos Upeslejās, kurā mazie katlakalnieši tiek pieteikti ar jauno nosaukumu – Katlakalna ģimeņu folkloras kopa.

 Uzstājoties ar trim priekšnesumiem, izskanēja pavasarīga dziesmiņa Kur braucati, sīki putni. Uzstāšanās jo skanīga - ar dziedāšanu, blokflautu, kokļu un bungu pavadījumu.

  Sasaistot folkloras kustības Pulkā eimu, pulkā teku šā gada tēmu „Skaista mana tēva sēta”, Katlakalna bērni devās ekskursijā pa ievērojamākajām Katlakalna vietām – atklājot apkārtnes dažus nu jau zudušos dārgumus – Sauliešu pilskalnu un tajā atrasto stopsaktu, kā arī Kaļķa cepli, kur patiešām rakti dārgumi no zemes - dolomīts, kaļķis, un māli. Ar interesi tika klausīti stāsti Daugavu un pāri redzamo Doles salu Nēģīšos, kur senos laikos bija pēdējā kuģu pieturvieta pirms lielās un varenās Rīgas, kā arī apskatīti vēl redzamie objekti – mēģinājumu vieta – mājīgais Katlakalna tautas nams, atjaunotā Katlakalna baznīca, Garlība Merķeļa atdusas vieta Katlakalna kapos. Tika būts arī Rāmavas muižā un nodziedāta, no šajā muižā dzīvojošās teicējas Paulīnes Greģes, pierakstīta šūpuļdziesma par Incīti. Šo visu jaunuzzināto bērni, kopā ar skolotāju Lauru savijuši sirsnīgā priekšnesumā, folkloras svētku noslēgumā ieguva Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas „Pulkā eimu, pulkā teku 2017” Piedaugavas novada sarīkojuma „Kas kait man nedzīvot” II pakāpes diplomu. Godam nopelnīts atzinums!

 Gatavošanās un lielais notikums ar folkloras svētkiem nu ir garām, bet tas nebūt nav viss! Plāni un darbi jau stājas nelielā sarakstiņā – tuvojas kopas četru gadu dzimšanas diena, tad Ūsiņi, bet maija sākumā - Pulkā eimu, pulkā teku festivāls trīs dienu garumā ar aktivitātēm Rīgā un Vecpiebalgā, Dzērbenē. Vēlāk sekos Jāņu ielīgošanas pasākums un cerams, neizpaliks arī vasaras nometne, lai arī vasarā locītu balsis un skandētu iemīļotos instrumentus!

команетарии