Berries

Ķekavietes Indras Gulbes dzeja iekļauta krājumā "Dzīves krustceles"

08.10.2019 | Sanda Zālamane
First_page_er

Dzejas mēneša - septembra atskaņās, pie mums bibliotēkā, bija ienākusi Indra Gulbe, kura ar lielu prieku uzdāvināja  bibliotēkai dzejas krājumu "Dzīves krustceles", kur apkopoti dažādu autoru dzejoļi, tostarp arī Indras. 

Grāmatiņa pēc apstrādes būs pieejama bibliotēkā un mums prieks par mūsu novadnieku radošajām izpausmēm!

Nelielam ieskatam autores dzejolis: 

 

"Lietus lāses"

 

Jā, jā..Tā nu tas ir, un te nu es esmu,

Ceļā usnes situ, neskaitot līdz trīs,

Bet, ja mīlu, tad mīlulīdz pat ausīm,

Tās ir manas un uz mūžu man līdz.

 

Te nu es esmu kā asara, kā lietus lāse, 

Kas tik ačgārni no lejas uz augšu krīt.

Un, kad tikšu reiz uz balta mākonīša,

Silta kā saule tev plaukstās līšu rīt.

 

команетарии