Berries

Deju skate Pierīgā

15.04.2016 | Aija Āre
First_page_img_3587

Rīgas rajons padomju varas ziedu laikos aptvēra teritoriju gar republikas galvaspilsētu no Rīgas jūras līča Kurzemes līdz Vidzemes krastmalai. Tagad šeit ir izveidojušies vairāki novadi ar saviem vēsturiskajiem centriem. Taču pierīgas dejošanas apriņķim ir sava ģeogrāfija, iekļaujot novadus no Olaines līdz Carnikavai. Visu vecuma grupu dejotāji skatei no turienes pulcējās 10. aprīlī Salaspils kultūras namā „Enerģētiķis”. Te ir ne tikai liela skatuve, bet arī varen daudz palīgtelpu, kuras apgūt un adaptēties nācās savlaicīgi. Mums Ķekavā ir ļoti omulīgs „miera laiku” Doles tautas nams un nedaudz plašāks (kādreiz putnu fabrikai piederošais) kultūras nams, kurš dod patvērumu senioru deju kopai „Sidrabaine” un daudziem citiem tautas mākslas un citu interešu pārstāvju kolektīviem.

Pierīgā ir daudz dejotāju, it sevišķi starp cilvēkiem spēka gados, kurus pieskaita VPDK – vidējās paaudzes kolektīviem. Tiem bija jārīko atsevišķa skates daļa. Vispirms (skates pirmajā daļā) uz skatuves nāca jaunieši un seniori. Interesanta kombinācija: zaļa jaunība un dzīves pieredze. Un...izrādās attiecība ir diezgan pārsteidzoša (jaunieši:seniori – 6:4). No tā var secināt, ka... vecums nav šķērslis un deja var vienot jebkurā gadugājumā. Senioru skates deju repertuārā bija Valentīnas Kalniņas „Jančuks dančuks”, mūsu vadītājas Aijas Āres „Bobu dancis” un Ginta Baumaņa „Naujienas kadrilis”. Nu... neteiksim, ka rāmas veco ļaužu soļu kombinācijas, bet gods kam gods seniori tika ar tām galā lieliski. Arī žūrija to attiecīgi novērtēja, piešķirot visiem senioru kolektīviem Augstākās pakāpes Diplomus Tas nozīmē, ka no 50 max punktiem ir iegūti no 45 līdz 50. Šogad tas palika noslēpumā - cik punktus katrs kolektīvs sadancojis!

Deju skates iet uz beigām visos Latvijas novados un pēc manā rīcībā esošajām ziņām, it visur seniori ir guvuši atzinīgus novērtējumus. Protams, ka šīs grupas dejotāju novērtējumam ir īpaša pieeja un kritēriji atbilstoši spējām. Esmu vienmēr uzsvēris, ka šī vecuma dejotāju kolektīviem vissvarīgākā ir sociālā funkcija un visas pārējās tām tikai pakārtotas. Gan tiem, kurus deja aizrāvusi visu mūžu, gan tiem, kuri tai pievēršušies tikai „dzīves rudenī”, galvenais ir izjust piederību sabiedrībai un nepalikt„uz mūrīša aizkrāsnē” . Lai mums visiem veicas arī turpmāk!

 

Jānis Čevers, SDK „Sidrabaine”

команетарии