Berries

Baložu pilsētas bibliotēkas 60 gadu jubileja

01.10.2018 | Rasma Dombrovska
First_page_42424641_2225074527565885_2426246992813359104_n

Septembrī, dzejas dienu mēnesī Baložu bibliotēka skaisti nosvinēja 60 gadu jubileju kopā ar dzejnieku un mūziķi Guntaru Raču un viņa pavadošo grupu – Katrīnu Binderi, Uģi Tirzīti un Andri Alviķi. 

Bibliotēkas vadītāja Dainuvīte Markelova sniedza nelielu ieskatu bibliotēkas izveidē un attīstībā, raksturojot bibliotēkas pakalpojumu un pasākumu piedāvājumu. No mazas sabiedriskās bibliotēkas Baložu bibliotēka ir izaugusi par novada galveno bibliotēku un metodisko centru 4 publiskām un 4 skolu bibliotēkām, novada bibliotēku e-kopkataloga uzturētāju. Bibliotēka rīko daudzveidīgus pasākumus gan mazuļiem, gan skolas vecuma bērniem, gan pieaugušajiem un senioriem.

Viena no svarīgākajām bibliotēkas vērtībām, bez kā tā nevar pastāvēt, ir lasītājs. Tāpēc arī šajā bibliotēkas jubilejā pirmkārt tika godināti aktīvākie lasītāji šādās kategorijās: senākie un rosīgākie; lasošākās ģimenes (kur lasīšana ir tradīcija divās un trīs paaudzēs) un lasošākais bērns.

Tika godināti bijušie un esošie bibliotēkas darbinieki un teikti pateicības vārdi vadībai. Arī pati jubilāre – bibliotēka tika sveikta ar krāšņiem ziediem, dāvanām un daudziem labiem, atzinīgiem vārdiem, kas iedvesmo un uzlādē tālākam darbam. Pasākumu caurvija Guntara Rača dziesmas un dzeja, kas radīja patīkamu gaisotni.                                                                                                                                        

Paldies pasākuma vadītājam Reinim Vējiņam, Guntaram Račam un viņa pavadošai grupai, fotogrāfei Velgai Kūkumai, bibliotēkas viesiem un lasītājiem!

Foto no pasākuma šeit.

 

команетарии