Berries

Savieši- vidējās paaudzes deju svētkos Jelgavā

15.06.2015 | Vita Priede
First_page_p1010746

Jūnija pirmajā nedēļas nogalē, Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā, norisinājās VIII Vidējās paaudzes dejotāju svētki „Dievs man deva maizes zemi”. Svētkos piedalījās vairāk nekā 6500 dejotāju no visas Latvijas un to starpā ar mēs – Savieši.

Svētki mums sākās agrā sestdienas rītā, kad visi salecām autobusā un labā noskaņojumā devāmies uz Jelgavu, lai jau pulksten desmitos būtu uz deju laukuma zālāja un piedalītos dejas „Visu dienu Jumi dzinu” un „Rudzu maize, kviešu maize” kopmēģinājumā. Jaunos deju zīmējumus jau bijām apguvuši iepriekš mēģinājumos, tautas namā, līdz ar to uz laukuma mums bija viss skaidrs. Deju virsvadītāji salika deju uznācienus un nobeigumus un tad jau mums pirmā, darbīgā diena daļa bija noslēgusies. Pēc labi padarīta darba, protams, ir arī labi jāiestiprinās. Pateicoties Ķekavas novada kultūras centram  ieturējām gardas pusdienas krodziņā „Zemnieku cienasts”.

Dienas pirmajā daļā mēģinājums bija divām no sešām mūsu svētku dejām, atlikušajām dejām mēģinājums bija vakarā un arī svētdien no rīta. Līdz ar to mums bija nedaudz brīvs laiks, gan lai apskatītu Jelgavu, gan laiski pavaļātos siltajos saules staros un ļautos pirmajām šīs vasaras peldēm. Sestdienas otrā dienas daļā bija kopmēģinājumi dejām – „Dižā kurzemnieku gatve” un vīru dejai „Spriguļi”. Ar šim dejām arī noslēdzām sestdienas mēģinājumu karsto dienu.

Svētdiena, svētku kulminācija, bija ļoti saspringta, diena iesākās ar deju „Rotā meitiņ uguņa plostu” un „Līgo danči” kopmēģinājumu. Pēc šo deju mēģinājumiem bija tikai neliels atelpas brīdis un sākās koncerta caurlaides mēģinājums. Šis mēģinājums bija liels pārbaudījums mums ,jo pašiem bija jāseko līdzi koncerta deju secībai, lai ieņemtu pareizās vietas uz mūsu dejām. Mēģinājums neizpalika bez pārsteigumiem, izrādījās, ka starp mūsu pirmajām dejām ir tikai viena deja starpā, lai paspētu nostāties savās vietās, tas jau būtu sīkums, bet lai to izdarītu mums bija jāapskrien apkārt gandrīz visam olimpiskajam centram, kas nebija viegls uzdevums izlauzties cauri dejotāju pūlim, kuriem nekur nebija jāsteidzas, mūsu puišiem šis sprinta skrējiens bija divas reizes mēģinājumā. Kopā ar koncertu šo sprinta distanci mūsu lieliskie puiši veica četras reizes. Gan mēģinājumā, gan arī koncertā ar šo izaicinājumu veiksmīgi tikām galā ,un bijām laicīgi savās vietās.

Svētdiena paskrēja ātri un saspringtā grafikā, lai mums būtu spēks sniegt emocijām bagātu koncertu skatītājiem, par mūsu vēderu šajā dienā parūpējās Jelgavas Maxima XX veikala atsaucīgie darbinieki un veikala vadītāja Aija Ozoliņa.

Uzvilkuši savas svētku tērpus, bijā gatavi sniegt lieliskas emocijas skatītājiem ,un arī sev, izrādīt un izdejot maizes ceļu no iesēta grauda līdz maizes klaipam, no dzīvības radīšanas svētuma līdz dzīvi apliecinošam priekam, ēverģēlībām un trakulībām. Tāpat kā šīs dienas Jelgavā, tā arī koncerts paskrēja nemanot, bet atstājot daudz lieliskas pozitīvas emocijas visai vasarai ,un gandarījumu par labi padarītu darbu.

Svētki ir pavadīti un ar nepacietību gaidām nākamos, bet ir jāpasaka paldies visiem kas mūs atbalstīja šogad.

Paldies!

Vitai par neizsīkstošu enerģiju mūs saturot kopā.

Artai par nianšu pievienošanu un raksturu atklāšanu dejās.

Natālijai par skanīgo klavieru pavadījumi mēģinājumos.

Paldies, par atbalsta  Katlakalna Tautas nama saimei .

Paldies, par atbalstu Ķekavas kultūras centram un Jelgavas Maxima XX veikalam .

Tiekamies nākamajos svētkos!

 

P.S Paldies, Jurim par lielisku smieklu devu visu svētku laikā.

Saviešu vārdā – Aija T

 FOTO

Comments