Berries

Muzeja priekšmets maijā

14.05.2019 | Aija Grīnvalde
First_page_3374_sign

Maija priekšmets - Katlakalna pagasta Skujenieku apkaimes iedzīvotājas Olgas Katerinas Eihmanes, dzimušas 1883.g.25.martā,  iesvētību apliecība. Olga iesvētīta  1899.g. 9.maijā Doles draudzes baznīcā Ķekavā pie mācītāja Vilhelma Gotharda Ādolfa Taurītes.

Greznu apsveikuma kartīti Olgai veltījusi netālā kaimiņiene Hedviga Lūre (dz. 1882. g.); viņas tēvs Jirgens Daniels bija mežsargs Mazjumpravmuižai piederīgajās Dižkačās, uz kuru zemes ģimenei bija uzcelta neliela mājiņa.

Abas jaunās sievietes, tāpat kā citi novadnieki, piedzīvoja 1905. gada revolūcijas skarbos notikumus. Hedvigas vecāko brāli Ansi nogalināja soda ekspedīcija, bet jaunākais – Jirgens (dz. 1886. g.) tika arestēts, taču attaisnots. Savukārt Olga kopā ar otru Skujenieku mežsargmājas kalponi kādā naktī piedzīvoja mežabrāļu-laupītāju iebrukumu, par ko arī tikusi pratināta vēl 1908. g. augustā – laikā, kad risinājās t. s. „Doles-Katlakalna kaujinieku” prāva.  

Pēc dažiem gadiem Olgas dzīvi skāra Pirmais pasaules karš – mūsu novada teritorijā kaujas risinājās gandrīz divus gadus. Pēc tam – bermontiešu uzbrukums 1919. g. rudenī. Viņas vīru Mārtiņu Dzelzkalēju kara dievs pasaudzēja, un 1919. g. ģimenē piedzima dēls Voldemārs.

Bet pēc divdesmit gadiem atkal karš. Latviešu leģionā mobilizētais Voldemārs Dzelzkalējs smagi ievainots, bezsamaņā, nonāca gūstā. Pēc ciešanām lēģerī viņš gan atgriezās dzimtajā pusē, taču iemīļotais skolotāja darbs tika liegts.

Voldemāra atraitnes Elzas Dzelzkalējas dāvinājumi no dzimtas arhīva deva iespēju ilustrēt šīs nelielās pārdomas par novadnieces Olgas Eihmanes-Dzelzkalējas likteni kā mūsu novada portretējumu, sākot ar iesvētībām pirms 120 gadiem Ķekavā.

Ķekavas novadpētniecības muzeja speciāliste Velta Strazdiņa

Galerija

 

 

Comments