Berries

Lasītāju klubiņa tikšanās Baložu bibliotēkā

10.12.2019 | Baložu pilsētas bibliotēka
First_page_upits

Gada nogalē Lasītāju klubiņa kārtējā tikšanās reize bija veltīta decembra jubilāra, literatūrzinātnieka, literatūrkritiķa, visražīgākā rakstnieka latviešu literatūrā Andreja Upīša daiļradei.

Andrejs Upīts ir sarakstījis 20 romānus, 12 stāstu un noveļu krājumus, virkni dramaturģijas sacerējumu - vēsturiskas traģēdijas, drāmas, komēdijas, visu mūžu darbojies literatūrzinātnē, bijis kaismīgs publicists, arī dzejnieks un tulkotājs. Izcils Latvijas dabas, ainavu, plašu tautas dzīves panorāmu un detalizēti izstrādātu spilgtu raksturu tēlotājs. Ārkārtīgi darbaspējīgs, ļoti kritisks pret saviem spalvas brāļiem.  

Dzimis 1877.gada 4.decembrī Vidzemē Skrīveru pagastā rentnieka ģimenē. Mācījies Skrīveru pagastskolā, pēc tam pašizglītojies. Apguvis krievu, vācu, franču, angļu valodu, daudz lasījis pasaules literatūras klasiķus oriģinālā, tā apgūstot rakstnieka meistarības pamatus. 1896.gadā ieguvis draudzes un pilsētas skolotāja, vēlāk (1901) arī mājskolotāja tiesības un strādājis par skolotāju.

A.Upīša literārā darbība sākusies 1899.gadā.  Jau ar pirmajiem darbiem iezīmējas vairāki A.Upītim raksturīgi mākslinieciski paņēmieni, simboli, motīvi, kas izmantoti arī viņa turpmākajā daiļradē, piemēram, virsrakstā ietvertais simbols, kas kļūst par variētu darba vadmotīvu. Viņa daiļradei piemīt izteikta sociālo negāciju analīze. A.Upīts pats sevi pieskaitījis „lielo noliedzēju" pulkam: „No pašiem rakstnieka darba sākumiem mani tomēr pievilka un interesēja dzīves un cilvēku negatīvās puses." Rakstnieka spalvai pieder romānu virkne „Robežnieki" (1909-1934), romāns „Sieviete" (1910), “Pa varavīksnes tiltu” (1926), sižetiski vienotie romāni „Smaidoša lapa" (1937) un „Māsas Ģertrūdes noslēpums" (1939), epopejiskas ievirzes vēsturieko romānu cikls „Laikmetu griežos" (1937-1940).

Latvijas brīvvalsts laikā A.Upīša talants spilgti izpaudies viņa novelēs, iznākuši noveļu krājumi „Skaidas atvarā" (1921), „Aiz paradīzes vārtiem" (1922), „Metamorfozas" (1923), „Kailā dzīvība" (1926). Šajā laikā daudz darbojies arī dramaturģijā, rakstījis komēdijas, Uzrakstījis vēsturisku traģēdiju triloģiju „Mirabo" (1926), „Žanna d'Arka" (1930), „Spartaks" (1943) u.c. lugas. Bērniem un jaunatnei sarakstījis grāmatas „Jaunā dzērve" (1913), „Sūnu ciema zēni" (1940) u.c.

Tomēr nozīmīgākais A.Upīša veikums 30.gados ir kopā ar Rūdolfu Egli sarakstītā „Pasaules rakstniecības vēsture" (1-4; 1930-1934) un monogrāfija „Romāna vēsture" (1, 1941, 2 - manuskriptā). Tulkojis G.Flobēra, H.Manna, A.Fransa, H.Heines u.c. ārzemju rakstnieku darbus.

1940.gads un padomju varas ienākšana bija pagrieziena punkts gan Upīša radošajā, gan sabiedriskajā dzīvē. No izstumtības, kādu viņam nācās pārdzīvot trīsdesmitajos gados, pēkšņi viņš ir visu notikumu epicentrā. Viņš izrādījās ideāli piemērots cilvēks, kuru var izmantot politiskos nolūkos. Sākoties Otrajam pasaules karam, Andrejs Upīts ar ģimeni dodas evakuācijā uz Kirovas apgabalu Krievijā. Šajā laikā viņš uzrakstīja latvieši zemniecības kultūrvēsturisko epopeju “Zaļā zeme” kā mīļu veltījumu dzimtenei. Par šo romānu A. Upītim 1946.gadā piešķirta PSRS valsts prēmija.

Miris 1970.gadā, apbedīts Meža kapos. Rīgā, Brīvības ielā 38 un Skrīveros atvērti A.Upīša memoriālie muzeji. 1982.gadā Rīgā, Kronvalda parkā uzcelts A.Upītim veltīts piemineklis.

Klubiņa sarunās katrs dalībnieks dalījās savos iespaidos par agrāk un tagad lasītajiem rakstnieka A.Upīša darbiem. Kā rakstnieku uztvēra mācību laikā un kā tagad ar nobrieduša cilvēka prātu. Atzinību izteica A.Upīša novelēm, izskanēja domas, ka viņa darbi ir pat ļoti mūsdienīgi un aktuāli.

Nākamā Lasītāju klubiņa tikšanās 7.janvārī, plkst. 11.00, runāsim par dzejnieka Aivara Neibarta daiļradi un personību.

 

Gaišus un klusus Ziemassvētkus un veiksmīgu Jauno 2020. gadu!

                                                                                                                                    Dainuvīte Markelova

              Baložu pilsētas bibliotēkas vadītāja   

Comments