Berries

Jaunas datubāzes pieeja bibliotēkās

05.02.2020 | Baložu pilsētas bibliotēka
First_page_e-biblioteka

Ķekavas novada bibliotēku lietotāji! No šī gada bibliotēkās ir iespējams izmantot bez maksas Starptautiskā Valūtas fonda e-bibliotēkas datubāzi IMF eLibrary!

To piedāvā Kultūras informācijas sistēmu centrs, sadarbojoties ar starptautisko bezpeļņas organizāciju EIFL  programmas "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" ietvaros.
Šī datubāze aptver pilnīgu Starptautiskā Valūtas fonda (International Monetary Fund) publikāciju apkopojumu tādās nozarēs kā ekonomika, ekonometrija,  politika, starptautiskās attiecības, maksājumu bilances, kapitālu tirgi, enerģētika, pārvaldība, ārvalstu valūtas, ārvalstu investīcijas, globalizācija, starptautiskās organizācijas, starptautiskās likviditātes, starptautiskā tirdzniecība, darba tirgi, monetārā politika, monetārās savienības, nabadzības samazināšana un tās atbalsts, reālie valūtas kursi, tarifi, tirdzniecības līgumi u.c.
Tiešsaistes piekļuve pilna teksta publikācijām, kā arī SVF statistikas datubāzēm, šī informācija ir neaizstājama pasaules ekonomikas un politikas procesu izpētē un analīzē.
Datubāze piedāvā visjaunākos pētījumus un pārskatus.
Kolekcija rada pievienoto vērtību jūsu darbam, izmantojot SVF pārskatus un datus.
SVF ir respektabla iestāde, kas sniedz būtisku informāciju par globālām ekonomikas norisēm.Datubāzes pieeja: www.elibrary.imf.org

Comments