Berries

Gaiļa gadā iedancots

30.01.2017 | Vita Priede
First_page_saviesi_kopbilde

Saviešu radošais gads ir iesācies rosoties  pašu mājās Katlakalnā, gan ciemojoties pie novadniekiem Baložos. Janvāris bija, kā rudentiņš- bagāts vīrs! Katra jauna gada sākumā veicam nelielu atskaiti par padarīto iepriekšējā gadā un iezīmējam plānus nākošajam gadam. Viss labākie vērtētāji ir pašmāju senioru klubiņa draugi. Un tieši tāpēc, pirmais koncerts tika nodejots  Katlakalnā, pensionāru pasākumā  “Ar skaisti baltu ziemas sarmu”.  Ar lielu atsaucību un sirsnību tika uzņemtas mūsu repertuāra jaunākās dejas “Es meitiņa, kā rozīte”, “Pielūgsme” un deju kolāža “Es mācēju danci vest”. Koncertu kuplināja mūsu jaunākās paaudzes dejotāji  JDK “Katlakalns” un muzikālo sniegumu deva sieviešu koris “Magone”.  

Atvelkot mazliet elpu un “pieslīpējot” dejas, metāmies iekšā nākošajā koncertā “KUR TU TECI, GAILĪTI” Baložos. Jauktais koris “Zemdega”  skanīgi padziedāt bija saaicinājis savus draugus no Rīgas, Codes un Priekuļiem. Arī mēs tur bijām, kulisēs klusi dziedājām līdzi un skaļi rībinot skatuves dēļus izdejojām “Es meitiņa, kā rozīte”, “Tēvis, tēvis, tais man laivu”, “Pielūgsme” un deju kolāžu. Par mums teica tā: degsme, aizrautība, dzīves prieks, emocionalitāte- tā varētu raksturot Saviešu dejotājus. Pie viņiem dejo septiņu ģimeņu pāri un Savieši ir kā viena kopīga, varena ģimene. Katru gadu tie nodejo aptuveni 15 koncertus. No dejošanas brīvajā laikā Savieši organizē un piedalās arī citos pasākumos – brauc uz festivāliem un ekskursijās, iet uz teātriem, svin dzimšanas un vārda dienas, organizē ģimeņu un citus lustīgus pasākumus. Un visus viņus vieno deja!

Koncertējot un mēģinot, nemanot bija pienācis laiks mūsu ikgadējam sadraudzības koncertam “TIKU, TAKU, VIST AR GAILI” 28.janvārī, kurā sabrauc draugi no malu malām – VPDK “Degsme” no Baldones,  VPDK “Janita” no Olaines, VPDK “Lecam pa vecam” no Skultes un “Kūzuls” no zilo ezeru zemes. Tik pat krāsaini un cēli, kā pats gailis, koncertā tika izdejotas dejas” Tēvis, tēvis tais man laivu”, “ Dzirnavniece Zemgalē”, “ Latgales dancis” un “ Pierīgas danči”  Ņemot vērā to, ka līdz skatei palicis pa visam maz, tad kolektīvi vēlējās izdejot skates deju repertuāru. Mēs lepojamies, ka gatavojoties Latvijas simtgades Dziesmu un deju svētkiem mūs vieno kopīgs mērķis- būt labākajiem!

Kā skaists un neaizmirstams brīdis paliks atmiņā šis koncerts ar savu kolorīto Vistu (Vivita) un krāsaino Gaili (Aķis). Paturēsim prātā draugu novēlējumu: Būt krāsainiem, kā gailim un nezaudēt savu cēlo izskatu arī tad, kad neiet tik spoži….

“Savieši” vārdā Sanita

Comments