Berries

Muzejpedagoģiskās programmas

Karikatūra kā vēstures avots

Karikatūras uzdevums ir informēt un izteikt komentārus par notikumiem un pazīstamām personām sabiedrībā. Izmantojot kariķēšanu, pārspīlējumus, simbolus, humoru un ironiju, mākslinieki jau no 17.gadsimta varēja netieši norādīt uz lietām, kuras būtu politiski bīstami vai nevēlami apspriest atklāti. Aplūkojot karikatūru, mums ir jābūt izglītotam par attiecīgo notikumu vai vēstures posmu. Muzejs piedāvā skolēniem salīdzināt savas zināšanas par mūsdienu „politisko virtuvi”, izmantojot eksponētās karikatūras un nosakot izmantotos tēlus, personāžus, simbolus, kā arī padomāt par citiem vēstures avotiem, ar kuru palīdzību var pārbaudīt karikatūrās attēloto.

Mērķauditorija – 8.-12.klašu audzēkņi.

  

Simboli, to pielietojums

Pasaule ir pilna ar zīmēm. Zīmes izpaužas dažādos veidos: ceļa zīmes, preču zīmes, skolēnu zināšanas tiek novērtētas ar atzīmēm. Zīmes mēdz iemiesot materiālā, taču no materiāla veida nemainās vēstījuma būtība. Ja ikdienā lietojamās zīmes mēs zinām, jo tiekam apmācīti to lietošanā, tad senās zīmes vairumam cilvēku ir neizprotamas.

Programmas ietvaros skolēni iepazīstas ar etnogrāfijā izmantotajām zīmēm un simboliem, kas redzami uz muzeja priekšmetiem, kā arī ar ģerboņu veidošanās vēsturei un analizē sava pagasta un novada simboliku.

Mērķauditorija – 1-12.klašu audzēkņi.

Krāso, zīmē, piezīmē

21.gadsimtā ne tikai skolēni, bet pat viņu vecāki vairs nezina senos darba rīkus un mūsu senču nodarbes vēl 20.gadsimta pirmajā pusē. Programmas uzdevums ir iepazīstināt ar latviešu tautas pasakām, parādīt muzeja ekspozīcijā senos darba rīkus un pastāstīt par to nozīmi. Lai stāstījumā aktīvi piedalītos skolēni, tiek izmantotas mūsu novadnieka un mākslinieka Edgara Ozoliņa ilustrētās latviešu tautas pasakas.

Grāmatas ir izdotas 1987.gadā un saucas „Izkrāso pasaku”. Edgars Ozoliņš ir daudz pētījis ilustrējamo tēmu un centies ļoti precīzi atainot pasakās aprakstītos tēlus un vidi.

Programma paredzēta sākumskolas audzēkņiem, ģimenēm, visiem, kuriem interesē pasakas.

Jaunums – iespēja likt puzles ar E. Ozoliņa zīmētājām ilustrācijām.
 
Nodarbības un ekskursijas pieteikt: 67969227; 67935826;
Mob.tālrunis:  28357696 (Aija Grīnvalde)
E-pasts: kekavasmuzejs@inbox.lv

Skolēni iepazīstas ar grāmatu ilustratora un karikatūrista Edgara Ozoliņa dzīvi un daiļradi.

Krāsojam pasaku!

Stāstām pasaku!

Aicinām skolēnus un ģimenes piedalīties latviešu tautas pasaku lasīšanā, krāsošanā un stāstīšanā. Kā arī šobrīd esam sagatavojuši pasaku puzles.