Berries

Latvju Dziesmas IX svētki

Notiek Uzvaras laukumā.
Piedalījās 380 kori- 16'000 dziedātāju un ap 100'000 klausītāju.

Svētku plakāti.

Normalized_1  Normalized_2

Normalized_33

                       Krustpils novada tautastērpi.

 

1940.gada Latgales Dziesmu svētki Daugavpilī- vēsturiski noslēdz neatkarīgās Latvijas dziesmu svētku tradīciju. Sākas Latvijas okupācija.

Svētku plakāti.

Normalized_1313    Normalized_14141414

Normalized_latg

                              Latgales tautas tērpi. 

Mūsu novadā:

Latvju Dziesmas IX svētkos 1938. g. piedalījās Doles Lasāmā kluba koris (darbojās Doles Tautas namā Ķekavā; diriģents – Doles-Ķekavas pamatskolas pārzinis P. Leitis; dziedātāji: R. Aškevica, A. Baumane E. Berkmane, I. Brauere, V. Kalniņa, A. Lazdiņa, M. Leite, V. Linde, Skaidra Ose, L. Sala, I. Briede, E. Miķelsone, E. Bankoviča. O. Bērziņa, E. Kalniņa, L. Kalsere, E. Krūmiņa, O. Lādīte, Z. Ozoliņa, A. Dāboliņš, J. Dambergs, E. Kārkliņš, J. Kārkliņš, Jānis Pētersons, Jēkabs Pētersons, A. Pundiņš, J. Berkmanis, J. Kalniņš, A. Lādītis, J. Ozoliņš, R. Šulcs, A. Zvaigznītis), Katlakalna bibliotēkas biedrības koris (diriģents - Pļavniekkalna skolas pārzinis P. Pētersons;

Normalized_p.p__tersons_ar_kori

dziedātāji: O. Avotniece, E. Cehanoviča, M. Godele, A. Ģibze, V. Lodziņa, S. Ozoliņa, J. Vītole, I. Zīgerte, B. Žukovska, I. Lamberte, Elza Sloka, O. Gudrā, A. Kalniņa, A. Lakate, A. Miķelsone, A. Volberga. E. Zaļaiskalna, A. Gulbis, V. Parasiņš, N. Pļavnieks, Mārtiņš Sloka, J. Miķelsons, V. Pundiņās, J. Rubenis), kā arī Katlakalna Izglītības biedrības koris (dib. 1921. g. kā Katlakalna Latv. Jaun. Sav. nodaļas koris; darbojās pagasta Daugavas labā krasta teritorijā; diriģents V. Lakševics; dziedātāji: E. Lavrinoviča, A. Dombrovska, G. Dombrovska, A. Bernere, M. Kalniņa, B. Grigāne, A. Brakša, A. Bleikša, L. Biļēviča, A. Šķērsta, A. Kamola, A. Rozenberga, Z. Miķilpa, H. Šveidere, R. Kaminskis, E. Romans, V. Šveiders, V. Miķilps, E. Bērzvads, A. Vīgriezis, P. Jurisons, K. Eizis).

1938. g. Aizsargu svētkos, kuros piedalījās arī Rīgas 5. Aizsargu pulka Doles nodaļas deju kolektīvs, iespējams,  radās aizmetņi deju svētku tradīcijai.

Normalized_katlakalna_pagasta_valde

Katlakalna pagasta valde

Teksts no Ķekavas novadpētniecības muzeja krājuma.