Berries

Ķekavas pagasta kultūras centra rekvizīti

 

  Gaismas iela 17, Ķekava, 

Ķekavas nov.,  LV-2123 

Reģ.nr. 90010199928

AS SEB Banka

LV59 UNLA 0050 0217 13045