Berries

Ķekavas pagasta bibliotēkas vēsture

Kekavas_b8 Kekavas_b9

Bibliotēkas pirmsākumi saistīti ar 1907.gadā dibināto Doles Saviesīgo biedrību, kura skolas direktora V.Ramana vadībā organizē sabiedrības kultūras dzīvi.

1910.gada 1.februārī Vidzemes vicegubernators apstiprina Doles Saviesīgās biedrības iesniegto projektu – uz Vecā kroga pamatiem būvēt Doles biedrības namu par tautas saziedotajiem līdzekļiem. Namu atklāj 1911.gada 2.oktobrī.

1921.gadā Doles pagastā darbojas Doles lasāmais klubs, kura dibināšanas rosinātāji ir Doles – Ķekavas sešklasīgās pamatskolas pārzinis Pēteris Leitis. 1929.gadā klubā darbojas 96 biedri un bibliotēka ar 874 sējumiem.

1937.gadā krājums pieaug līdz 1275 sējumiem. Padomju varas laikā Doles Tautas namā (šāds nosaukums radās pēc Pirmā pasaules kara) atrodas ciema izpildkomiteja.
 
Kopš 1947.gada ir saglabājušās bibliotēkas inventāra grāmatas, tāpēc šis gads tiek pieņemts par Ķekavas ciema bibliotēkas dibināšanas gadu, kurā par vadītājām daudzus gadus ir strādājušas Zenta Raita, Zinaida Ļepņova, Ruta Bīlande.