Berries

Ķekavas pagasta bibliotēkas pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi

Lietotājiem piedāvājam:      

Kekavas_b7

 • nozaru un daiļliteratūru;
 • periodiskos izdevumus (37 nosaukumi);      
 • novadpētniecības materiālus;
 • tematiskās mapes;      
 • datubāzes (Letonika, Lursoft);          
 • e-katalogu;     
 • interneta pakalpojumus;        
 • bezvadu internetu;     
 • SBA pakalpojumus;  
 • tematiskus pasākumus;
 • tematiskas literatūras izstādes.

Maksas pakalpojumu cenrādis :

Pakalpojums Daudzums Cena bez PVN
Ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamie pakalpojumi  
Kopiju izgatavošana:    
A4 formāta 1 lpp. 0,07
A4 formāta 1 lapa no abām pusēm 0,10
A3 formāta 1 lpp. 0,14
A3 formāta 1 lapa no abām pusēm 0,17
Izdruka    
Melnbalta teksta izdruka             1 lpp.                0.09
Melnbalta attēla izdruka              1 lpp.               0.14
Krāsainā teksta izdruka  1 lpp.               0.23
Krāsaina attēla izdruka 1/4 lpp.               0,17
Krāsaina attēla izdruka 1/2 lpp.               0,36
Krāsaina attēla izdruka 3/4 lpp.               0,53
Krāsaina attēla izdruka 1 lpp.               0,71
Skenēšana    
Attēla un teksta skenēšana A4 formātā 1 lpp. 0,23
Citi maksājumi
   
Par izsniegto grāmatu un/vai citu informācijas nesēju lietošanu ilgāk par noteikto laiku Lietotājs maksā kavējuma naudu par katru vienību par katru nokavēto dienu (saskaņā ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem) 1 gab. 0,03