Berries

Ķekavas pagasta bibliotēkas darba rādītāji


Biblio3


Rādītāji 2015.g. 2016.g 2017.g.
Krājums 14111 13402 13686
Lasītāju skaits 1039 1097 1232
Apmeklējumu skaits 18662 22170 26833
Izsniegumu skaits  23424 25988 26589