Berries

Ķekavas pagasta bibliotēkas darba rādītāji


Biblio3


Rādītāji 2017.g. 2018.g. 2019.g.
Krājums 13686 13698 14209
Lasītāju skaits 1232 1171 1198
Apmeklējumu skaits 26833 21936 20874
Izsniegumu skaits  26589 24484 25920