Berries

Ķekavas pagasta bibliotēkas darba rādītāji


Biblio3


Rādītāji 2016.g 2017.g. 2018.g.
Krājums 13402 13686 13698
Lasītāju skaits 1097 1232 1171
Apmeklējumu skaits 22170 26833 21936
Izsniegumu skaits  25988 26589 24484