Berries

Ķekavas pagasta bibliotēka

Doles_tn3 Kekavas_b

Kontaktinformācija

Ķekavas novads, Ķekava, Rīgas iela 26, LV-2123
T.67935810
E-pasts: kekavas-bibl@kekava.lv

E-KATALOGS (Palīdzība lietošanā)

  BIBLIOTĒKAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI  |  BIBLIOTĒKAS PAKALPOJUMI  |  ABONĒTĀ PRESE  |  GALDA SPĒLES  |  ABONĒTĀS DATUBĀZES  |  BIBLIOTĒKAS VĒSTURE  |   DARBA RĀDĪTĀJI  |  DARBINIEKI

Darba laiks

Pirmdiena 12:00-19:00
Otrdiena 12:00-19:00
Trešdiena 10:00-17:00
Ceturtdiena 11:00-18:00
Piektdiena 10:00-17:00
Sestdiena* 10:00-14:00

 

* No 1.jūnija līdz 31.augustam bibliotēka sestdienās nestrādā (vasaras darba laiks).
Katra mēneša pēdējā otrdiena -  spodrības diena.

 

 Par bibliotēku

1921.gadā Doles pagastā darbojās Doles lasāmais klubs, kura dibināšanas rosinātājs bija Doles – Ķekavas sešklasīgās pamatskolas pārzinis Pēteris Leitis.1929. gadā lasāmajā klubā darbojās 96 biedri un bibliotēka ar 874 sējumiem.1937.gadā bibliotēkas krājums pieauga līdz 1275 sējumiem. 1945. gadā Doles pagastā tiek izveidotas divas ciema padomes – Doles un Ķekavas. Kopš 1947.gada ir saglabājušās bibliotēkas inventāra grāmatas, un šis gads tiek pieņemts par Ķekavas ciema bibliotēkas dibināšanas gadu.

2009.gada pavasarī bibliotēka pārceļas uz jaunām, speciāli bibliotēkai piemērotām telpām renovētajā Doles Tautas namā. Lietotājiem telpas tiek atklātas 2009.gada 9.maijā. Pēc 2009.gada 1.jūlija reģionālās reformas Ķekavas novadā tiek apvienoti Ķekavas pagasts, Daugmales pagasts un Baložu pilsēta.

Bibliotēka akreditēta 2009.gada 27.oktobrī.

Bibliotēkā par vadītājām daudzus gadus strādājušas Zenta Raita, Zinaida Ļepņova, Ruta Bīlande.

Ķekavas pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības, informācijas un sociālās komunikācijas centrs. Informācijas un zināšanu laikmetā pieaug bibliotēkas nozīme kā universālā informācijas pakalpojuma sniedzējai, tā ietver gan sociālās dzīves, gan biznesa un ekonomikas, gan valsts pārvaldes un pašvaldības informacionālās vajadzības.

Bibliotēkas pamatmērķis ir daudzveidīgu resursu un pakalpojumu piedāvājums atbilstoši atsevišķu indivīdu un grupu informācijas, izglītības un personības pilnveidošanas vajadzībām, ieskaitot brīvā laika pavadīšanu. Bibliotēkai ir liela nozīme demokrātiskas sabiedrības attīstībā.

Pateicoties projektam ,,Informacionālo procesu sakārtošana Rīgas rajona publiskajās bibliotēkās'' no 2003.gada jūnija mēneša bibliotēkā ir pieejams internets, 3 datori.

Publisko bibliotēku attīstības projekta ,,Trešais tēva dēls'' ietvaros 2008.gadā bibliotēka saņēma vēl 7 jaunus datorus, multifunkcionālo kopētāju, printeri. Tika uzlabots interneta pieslēguma ātrums, nodrošināta bezmaksas pieeja internetam, bezvadu interneta iespējas. 

Bibliotēkas pamatmērķis ir daudzveidīgu resursu un pakalpojumu piedāvājums atbilstoši atsevišķu indivīdu un grupu informācijas , izglītības un personības pilnveidošanas, izklaides vajadzībām.

Bibliotēka organizē literatūras popularizēšanas pasākumus, literāras ekskursijas, izstādes, jaunumu apskatus u.c. Informācija par jaunumiem tiek publicēta vietējā preses izdevumā ,,Ķekavas Novads'', Ķekavas novada Kultūras aģentūras mājas lapā www.parkulturu.lv .