Berries

Ķekavas novadpētniecības muzeja pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi

Nosaukums                   Apraksts
Krājuma pieejamība        Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem
Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, ceļvežiem, palīgliteratūru pētnieciskajam darbam

Maksas pakalpojumi

Pakalpojums

Apraksts

Cena ( Ls)

Muzeja pamatekspozīciju un izstāžu individuāls apmeklējums

"Ķekava laiku lokos",

"Mākslinieka - novadnieka Edgara Ozoliņa dzīve un daiļrade”,

izstādes muzeja izstāžu zālē

Skolēniem, studentiem, pensionāriem  Ls 0,30 /EUR 0,43/, pieaugušajiem -  Ls 0,50 /EUR 0,71/

Bezmaksas ieeja: uzrādot apliecības, ICOM biedriem, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, gidam, kurš pavada tūristu grupu, pirmsskolas vecuma bērniem, bērnunamu, internātskolu, sociālās aprūpes centru audzēkņiem, skolotājam, kurš pavada grupu; muzeju darbiniekiem ar ģimenes locekļiem, Drauga kartes īpašniekiem

Ekskursiju vadība

Pārskata ekskursija pa muzeju un izstādēm. Ekskursijas ilgums 1 stunda

Ls 0,30 /EUR 0,43/ no skolēna, Ls 0,50 /EUR 0,71/ no pieaugušajiem, ar Drauga karti bez maksas un Ls 1,00 /EUR 1,42/ no grupas par vadīšanu

Foto, video

Fotografēšana un filmēšana ekspozīcijās un izstādēs privātām vajadzībām ( ja nav īpaša aizlieguma)

 

Ls 1,00-2,00  /EUR 1,42 - 2,85/

Muzejpedagoģis-kās programmas

Nodarbības ilgums - 40 minūtes

Ls 0,30 /EUR 0,43/ no skolēna un Ls 1,00 /EUR 1,42/ no grupas. Bez maksas skolotājam, kas pavada grupu, kā arī Drauga kartes īpašniekiem

Muzeja krājuma izmantošana

Muzeja priekšmetu kopēšana, fotografēšana, skenēšana

Ls 0,50 /EUR 0,71/ par vienu lapu vai vienu priekšmetu