Berries

Katlakalna bibliotēkas vēsture

1908.gada 24.martā kā biedrības bibliotēka ar lasītāju zāli ir dibināta Katlakalna bibliotēka, kura 2007.gada 19.oktobrī nosvinēja savu 100gadu jubileju - deputāti vienbalsīgi atzina, ka Katlakalna bibliotēkai ir vajadzīgas jaunas telpas. Tajā laikā tika rīkotas teātra izrādes, priekšlasījumi, zaļumu svētki. Pirmais biedrības pārzinis ir bijis Jozers Jānis. No 1930.-1934.gadam par rakstvedi un bibliotēkas pārzini strādāja Štrauss Ernests. Tad darbība tika pārtraukta. Tā atsākās ar 1955.-1961.gadam, kad bibliotēku vadīja Vilma Kalme.

No 1961.- 1975.gadam darbu turpina Lilija Mirdza Gulbe. Katlakalnā nostrādāti 14 gadi, kopumā par bibliotekāri 31 gads.

Darbs tiek turpināts Ķekavā, un ar 1980.gadu bibliotēka pārceļas atpakaļ uz Katlakalna Tautas namu un par bibliotēkas vadītāju sāk strādāt Vaira Lorberga. 1961.gadā ievēlēta Rīgas pilsētas Lietišķās un tēlotājas mākslas komitejā. Vadīti pulciņi un studijas – Ķekavā, Mālpilī, Siguldā, Krimuldas zinātniski pētnieciskajā saimniecībā. Vaira Lorberga ir Tautas daiļamata meistare ar daudziem Goda un atzinības rakstiem, gan lietišķajā mākslā, gan bibliotekārajā darbā. 25 gadi nostrādāti par vadītāju Katlakalna bibliotēkā un kopumā 50 gadi Rīgas rajona bibliotēkās- Ropažos, Baložos, Katlakalnā. 2008.gadā Vairai Lorbergai tiek piešķirts Ķekavas Goda cilvēka tituls, visu savu dzīvi veltījusi cilvēkiem - ievedot grāmatu pasaulē vairākas ķekaviešu paaudzes, bijusi stingra, prasīga un labestīga darbaudzinātāja, apmācot bibliotekāra profesijai  daudzus bibliotekārus. Pateicoties Vairai Lorbergai,  pēc labākās sirdsapziņas paveikts darbs kļuvis par Katlakalna bibliotēkas vizītkarti.  

 Ar 1999.gadu bibliotēkai telpas tiek iedalītas pirmajā stāvā – bijušajā feldšeru punktā, kur telpas ir nedaudz plašākas, bet ne uz ilgu laiku.

Ar 1999.gadu bibliotēkā par bibliotekāri  sāk strādāt Daiga Dinsberga un no 2003.gada oktobra par vadītāju.

No 2005.gada par bibliotekāri bibliotēkā sāk strādāt Helēna Meija.

Bibliotēkas renovācija

Ķekavas  novada  Kultūras aģentūras laikā ar direktoru Artūru Ancānu tiek panākts, ka veikala ,,Odziņa’’ telpas nonāk  Katlakalna bibliotēkas īpašumā.

Aģentūras darbinieka Reiņa Zobena vadībā, tiek rakstīts projekts ,,Katlakalna bibliotēkas rekonstrukcija Katlakalna Tautas nama telpās’’.

Ar 2013.gada 1.februāri  bibliotēkas telpām ir jābūt atbrīvotām – grāmatas tiek saliktas maisos un aizvestas uz Baložu kultūras nama pagrabu, kā arī datori.

Bibliotēkas projektu veic SIA,,Arhitekta J.Pogas birojs’’ Jura Pogas vadībā. Par būvniekiem tiek izvēlēta SIA,,Jaunozols un Būve’’- valdes locekļa Viktora Jaroša vadībā. Saimniecības vadītājs Mārtiņš Ansonskis izvēlējās ļoti perfektu būvuzraugu Raimondu Jansonu.

2013.gada 20. maijā tiek saņemta būvatļauja un rekonstrukcijas darbi var sākties.

Bibliotēka pie jaunajām telpām tika  Ķekavas novada pašvaldības priekšsēdētāja Roberta Jurķa vadības laikā, kurš deva savu atzinumu, ka telpas nevajag iznomāt, jo pašiem trūkst telpas. Bibliotēkas renovācijas darbi tiek pabeigti 2014.gada 1.febuārī un bibliotēka tiek pie jaunām mēbelēm.

2014.gada 6.martā notiek Katlakalna bibliotēkas atklāšana.